hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Tent of Nations

Wij weigeren vijanden te zijn.
Zaterdag 4 februari zijn Theo Bruin van de diaconie Alkmaar en Henk Bruins op stap geweest. In de Grote kerk van Driebergen was een meeting met Daoud Nassar. Daoud Nassar is werkzaam bij de Tent of Nations.

Tent of Nations is een educatieve boerderij van de Palestijns-Christelijke familie Nassar. Wacht even zegt u. En Palestijns en christelijk? Alle Palestijnen zijn toch moslims!! Het antwoord is nee, van de 4,5 miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Jeruzalem zijn er 50.000 christen. Ze zijn actief in heel veel verschillende geloofsgemeenschappen. Daoud is lid van de Lutherse gemeenschap.

In 1916 heeft de grootvader van Daoud, Daher Nassar, 42 hectare land gekocht, ongeveer 9 kilometer van Bethlehem. Het land is gekocht van het Ottomaanse Rijk. Dat was toen de heerser in het gebied. De meerderheid van de Palestijnse boeren registreerden hun land niet om zo geen belasting te hoeven betalen. De familie Nassar heeft wel eigendomspapieren. De boerderij ligt op een heuveltop. Een strategisch punt. Al meer dan 100 jaar bewerkt de familie Nassar het land. Ze oogsten olijven, druiven, amandelen en andere gewassen. Maar tegelijkertijd is de familie Nassar verwikkeld in een complexe en uitputtende strijd om hun land te behouden. 

Het gebied van Tent of Nations wordt omringd door 5 Israelische nederzettingen. Dichtbij is ook een klein Palestijns dorp, Nahalin, met 7500 inwoners. Als Daoud zijn land kwijtraakt zouden de Israelische autoriteiten het hele gebied domineren.
In 2014 kwam het Israelische leger met bulldozers en zijn er honderden fruitbomen ontworteld. De familie heeft bezwaar gemaakt bij het Hooggerechtshof. Dit hof gaf de familie Nassar 90 dagen de tijd om opnieuw de documenten voor de hernieuwde registratie in te dienen. Tot op vandaag wacht de familie nog steeds op een antwoord. 94% van de registratie en bouwaanvragen door Palestijnse inwoners worden afgekeurd.

Daoud vertelde in Driebergen dat er nu plannen zijn om aan de toegangsweg een joods-religieuze school te bouwen, een yeshiva. Als deze plannen doorgaan wordt de toegangsweg afgesloten en moet de familie en haar bezoekers een grote omweg maken.

De boerderij raakt steeds meer geisoleerd vanwege het Israelische beleid. Er is daardoor geen stroom en water. Maar de familie Nassar streeft er naar om zelfvoorzienend te worden. Zo wordt er in de winter regenwater opgevangen en staan er zonnepanelen op het dak geleverd door een Duitse organisatie.

Alom tegenwerking : Er zijn 4 manieren waarop gereageerd wordt.

  1. Er zijn Palestijnen die geloven dat rechtvaardigheid alleen met geweld bereikt kan worden.
  2. Er zijn mensen die passief afwachten tot de internationale gemeenschap een rechtvaardige vrede tot stand brengt tussen Israeliers en Palestijnen.
  3. Hoger opgeleiden vertrekken naar het buitenland. In de zomer worden er zomerkampen georganiseerd voor kinderen uit Bethlehem die op de boerderij een stukje vrede en veiligheid vinden. Toen ze tijdens een gesprek de kinderen vroegen naar hun dromen was het antwoord dat ze later het liefst hun land wilden verlaten.
  4. De familie Nassar kiest voor de vierde weg. Dit is de weg van actief, geweldloos verzet. Ze weigeren vijanden te zijn. We helpen de ander tot inzicht te komen dat hij het misschien bij het verkeerde eind heeft. Dit doen we door middel van liefdevolle en vredelievende daden. We willen bruggen bouwen tussen het land en de mensen.

Tot slot: Wat kunnen wij doen? In Driebergen gaf Daoud Nassar de volgende tips :

  1. Come and see : Ontmoet de familie Nassar alleen of met een groep. De familie Nassar laat je zien hoe ze werken op het land en hoe ze op een geweldloze wijze omgaan met de beperkingen van de Israelische autoriteiten.
  2. Bid voor de familie en vraag je geloofsgemeenschap om dit ook te doen.
  3. Vertel dit verhaal in je eigen omgeving. Dit is heel belangrijk omdat internationale bekendheid van cruciaal belang is in de juridische strijd. Er zijn vriendengroepen voor Tent of Nations.
  4. Draag financieel bij. Je sponsort het planten van een boom of hun wens tot zelfvoorziening voor een rechtvaardige en vreedzame toekomst met geloof, hoop en liefde.
  5. je kunt een kaart sturen of een brief. Het adres: Tent of Nations, Nassar Family, Mountain Bishara /Jabal Bishara, Peter Cross Road, Nahalin, Palestine via Israel.

Volgens de presentator van de middag is het wel de vraag of de Israelische postdienst de kaarten wil en kan bezorgen. Maar, Hoe meer kaarten, hoe meer druk om dit wel te doen.
Die presentator was Meta Floor, wellicht bekend in Alkmaar omdat zij enkele jaren geleden namens de PKN Classis in Noord Holland uitgezonden is geweest naar de Palestijnse gebieden.

Henk Bruins en Theo Bruin