hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Project: Karamojong kinderen naar huis en naar school

Iedere zondag wordt er gecollecteerd voor een diaconaal doel. Om u beeld te geven wat er mee gedaan wordt, geeft de diaconie de komende 2 jaar meer informatie over dit project.
In Kampala, de hoofdstad van Oeganda, leven vele kinderen op straat.

Ooit hier naartoe gekomen om te ontsnappen aan armoede en honger leven ze van bedelen, een uitzichtloos bestaan.
Een aantal plaatselijke kerken heeft zich hun lot aangetrokken. Het idee is: Leg contact met deze kinderen (wat niet eenvoudig is), geef ze onderdak, spoor familie in Karamojong (Noordoost Oeganda) op, zodat ze daar kunnen wonen. Regel onderwijs en zorg voor voldoende bestaansmogelijkheden voor het gastgezin, zodat de kinderen daar kunnen blijven.
De diaconie streeft er naar om de komende 2 jaar hiervoor minimaal jaarlijks € 2000 bijeen te brengen. Hiervoor wordt onder andere de opbrengst van de zendingsbusjes gebruikt (die voor de duidelijkheid omgedoopt worden tot zwo-busjes), en wordt er twee keer gecollecteerd.

diaconie project02