hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Bericht van de diaconie

Enkele weken geleden ontvingen wij het jaarverslag van Kerk in Actie.
Zoals u weet, collecteren wij jaarlijks een aantal malen voor projecten door hen aangeleverd. De andere wekelijkse inzamelingen zijn dan voor stille hulp, hulp in eigen gemeente, en verschillende projecten die wij als PGA een warm hart toedragen, zoals Help to Help, Freedomhouse, sponsoring aan individuele vluchtelingen, acties in buitenlanden waar onze jongeren nog steeds contacten mee onderhouden, nadat zij daar een keer geweest zijn.


Even terugkomend op Kerk in Actie: zij meldden ons dat wij via collecten het afgelopen jaar samen ruim € 18.000.-- bijeengebracht hebben als PG-Alkmaar.
Nog verrassender is echter dat via persoonlijke giften van u als leden van de Protestantse Gemeente Alkmaar in 2016 een bedrag van ruim € 20.000.-- gestort hebt.
Een reden tot dankbaarheid!
Wij als diakenen gaan gewoon door en voor de komende weken staan verschillende acties op het programma; zoals financiering van een vakantieweek voor kinderen en een enkel gezin, die leven onder de armoedegrens. Er is een barbecue voor en georganiseerd door de Daklozenopvang met van ons een financiële bijdrage in samenwerking met de Keurslager.
Natuurlijk horen wij graag ook van u waar hulp nodig is, want ...diaken zijn wij allemaal.

Joke van den Bos, vz. college van diakenen.