hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Het ISBA zoekt versterking

Versterking/uitbreiding van ons team is gezien onze gemiddelde leeftijd van ons team nodig, zodat het werk ook in de toekomst gecontinueerd kan worden. Daarbij komt dat een van onze leden voorlopig niet beschikbaar is.


ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) bestaat al sinds 1984 en stelt zich tot doel om de materiële situatie van mensen, die tussen wal en schip raken of dreigen te raken, te verbeteren. Het fonds wordt gesteund door bijdragen van de gezamenlijke Alkmaarse kerken, door diaconieën en caritasinstellingen, en door giften van instanties en particuliere donateurs.

Ons team bestaat uit 6 leden, waarvan 4 uitvoerende leden, die volgens rooster in tweetallen op de woensdagmorgen (10.30-12.30 uur) het spreekuur bemensen tijdens het “open huis” van de Zwaan aan de Oudegracht 185 in Alkmaar.
Wat doen wij:

  • We helpen mensen die in sociale, maatschappelijke of financiële problemen geraakt zijn bij het vinden van de weg naar de juiste instanties.
  • We kunnen in acute crisissituaties financiële noodhulp verlenen doorgaans in overleg met de begeleidende hulpverlening als overbrugging naar een meer structurele oplossing.
  • We onderhouden veel contacten met instanties als D.N.O (nachtopvang), Noodpreventiefonds, geregistreerde bewindvoerders, de Brijder etc.

Als team houden we elke twee maanden een werkbespreking, doorgaans op een middag tussen 15.00-17.00 bij iemand thuis.

Wat vragen wij van nieuwe kandidaten:
“Goed kunnen luisteren”, gevoel voor de problematiek van mensen in achterstandsituaties en daarbij de bereidheid je te verdiepen in de sociale kaart van Alkmaar.
Uiteraard bieden wij een royale inwerkperiode.

Als deze oproep uw interesse heeft gewekt, kunt u zich melden bij
onze voorzitter Jacques Loermans, tel: 072- 561 30 98 of bij een van onze leden:
Mariet Buren (072-515 39 78), Johan Potter 072-515 46 54

Namens het Isba.
Johan Potter

Het ISBA zoekt versterking van het uitvoerend team met twee leden.


Versterking/uitbreiding van ons team is gezien onze gemiddelde leeftijd van ons team nodig, zodat het werk ook in de toekomst gecontinueerd kan worden. Daarbij komt dat een van onze leden voorlopig niet beschikbaar is.
ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar)bestaat al sinds 1984 en stelt zich tot doel om de materiële situatie van mensen, die tussen wal en schip raken of dreigen te raken, te verbeteren. Het fonds wordt gesteund door bijdragen van de gezamenlijke Alkmaarse kerken, door diaconieën en caritasinstellingen, en door giften van instanties en particuliere donateurs.

Ons team bestaat uit 6 leden, waarvan 4 uitvoerende leden, die volgens rooster in tweetallen op de woensdagmorgen (10.30-12.30) het spreekuur bemensen tijdens het “open huis” van de Zwaan aan de Oudegracht 185 in Alkmaar.
Wat doen wij:
• We helpen mensen die in sociale, maatschappelijke of financiële problemen geraakt zijn bij het vinden van de weg naar de juiste instanties.
• We kunnen in acute crisissituaties financiële noodhulp verlenen doorgaans in overleg met de begeleidende hulpverlening als overbrugging naar een meer structurele oplossing.
• We onderhouden veel contacten met instanties als D.N.O (nachtopvang), Noodpreventiefonds, geregistreerde bewindvoerders, de Brijder etc.

Als team houden we elke twee maanden een werkbespreking, doorgaans op een middag tussen 15.00-17.00 bij iemand thuis.

Wat vragen wij van nieuwe kandidaten:
“ Goed kunnen luisteren”, gevoel voor de problematiek van mensen in achterstandsituaties en daarbij de bereidheid je te verdiepen in de sociale kaart van Alkmaar.
Uiteraard bieden wij een royale inwerkperiode.

Als deze oproep uw interesse heeft gewekt, kunt u zich melden bij
onze voorzitter Jacques Loermans (tel. 072- 5613098) of bij een van onze leden
Mariet Buren(072-5153978), Johan Potter 072-5154654)

Namens het Isba.
Johan Potter