hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Waar was de Diaconie mee bezig

Allereerst dit: vanuit de gemeente ontvingen wij in de afgelopen maanden een aantal mooie giften, samen € 2500. Daar zijn we natuurlijk blij mee en we willen de goede gevers dan ook hartelijk danken! 
Ook ontvingen wij een overzicht van Kerk in Actie. In 9 maanden collecteerden wij voor verschillende doelen van KiA en droegen € 12000 af.

Maar gemeenteleden maakten ook nog eens € 15000 over in diezelfde periode. Ook daarvoor onze dank. Dit laat weer eens zien dat we allemaal diaken zijn.

Aan het einde van het jaar keken we, zoals afgesproken, hoeveel geld we voor 2017 nog op de bank hadden om te besteden. Het college van diakenen (dat zijn Letty v.d. Graaf, Luuk Hilbrands en ondergetekende) heeft besloten om extra geld over te maken naar Help to Help. De kinderen bij oma Paulien, maar ook andere kinderen komen zo langzamerhand van school en voor hen is een werk en leerproject gestart. Daar wordt dit extra geld aan besteed.
EO Metterdaad heeft samen met Kerk in Actie een project in Syrië om gezinnen die naar hun dorpen terug kunnen daarmee te helpen. Ook daar is € 500 extra naartoe gegaan.
Nog enkele projecten, zoals Oeganda en Serious Request kregen een kleiner bedrag.

Dan was er de kerstmiddag in de Vrijheidskerk, waar 120 mensen waren, waaronder een 20-tal vluchtelingen. Wessel zong daar zijn liederen, met muzikale ondersteuning vormden zij een trio. Fozia zong een lied.
Er was een quiz en natuurlijk een kerstliturgie met samenzang.
In voormalig Oost was een kerstbijeenkomst in Westerhout en de mensen uit Oudorp vierden zoals gewoonlijk het kerstfeest in de Oldenburgh. Albert Kozijn had natuurlijk overal zijn aandeel.

We zijn in 2018 beland, en gisteren hebben we 84 kerstpakketten e.d. afkomstig van bedrijven, verdeeld over de Voedselbank en het Leger des Heils. Bij het Leger hoorden we dat de vakantie die door hen verzorgd en door ons betaald is veel positieve verhalen heeft opgeleverd, o.a. van een heel dankbare alleenstaande moeder met 4 kinderen, 37 jaar en tussen haar chemokuren door kon zij met haar kinderen even op adem komen.

Wij gaan gewoon door! Doet u weer mee?
Namens de diakenen, Joke van den Bos.