hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

40-dagentijd en Oeganda.

SpaardoosjeNaast de gewone collectes in de kerk wil de diaconie in de 40-dagentijd geld inzamelen voor de ondersteuning van organisaties in Oeganda die de volgende doelen hebben:

  • Ondersteuning van vrouwen die door b.v. huiselijk geweld getraumatiseerd zijn. Naast traumaverwerking is het doel ze (financieel) zelfstandig te maken.
  • Landbouwvoorlichting in droge gebieden
  • Samenwerking tussen boeren
  • De terugkeer van straatkinderen naar school (zie artikeltje hierover)
  • Voorlichting ter voorkoming van aids en het leven met aids.

Op zondag 18 februari worden hiervoor spaardoosjes uitgedeeld, samen met een folder met meer informatie.
Op Palmpasen (25 maart) worden de doosjes weer ingezameld.Namens de diaconie, Ale-Jan Algra.