hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

ZWO-berichten - november 2014

Verslag van Galilea Conferentie in Nes Ammim

“Voor christenen in Israël heeft de Joods-christelijke ontmoeting alleen maar zin als deze op korte termijn bijdraagt aan meer politieke solidariteit”
“Joden voelen zich nog te kwetsbaar om zelfbewust en met een open blik het gesprek aan te gaan met hun christelijke landgenoten.”

Twee stellingen die in de afgelopen dagen in Nes Ammim verdedigd werden.
Nes Ammim is een christelijke nederzetting in Israël met als doel de christelijke verbondenheid met het Joodse volk vorm te geven op een wijze die kerk én Israël respecteert. 

De ZWO in Alkmaar zet zich in om u te informeren over dit centrum.
Na intensieve voorbereidingen vond in het dorp in oktober het eerste Galilea-seminar plaats. De opzet was om een conferentie te organiseren voor joden en christenen uit Israël, met name studenten, die elkaars religieuze traditie beter wilden leren kennen. Daarbij ging het niet zozeer om de theologie, maar vooral om de praktische uitwerking: hoe inspireert je geloof je tot sociaal engagement? Hoe draagt je geloof bij aan dialoog? Wat leer je in de ontmoeting met anderen? Hoe verandert je geloof als je in een minderheidspositie zit? En hoe vier je eigenlijk je favoriete feestdagen? Via de kennismaking met de religieuze tradities kwamen onvermijdelijk ook vragen rondom geschiedenis, politiek en identiteit op tafel.
Het programma was opgezet als een eerste introductie. Onder de sprekers waren de rooms-katholieke vicaris David Neuhaus uit Jeruzalem, de Amerikaans-Israëlische bijbelwetenschapper Marcie Lenk en de Engelse rabbijn Laura Janner-Klausner, maar er was bijvoorbeeld ook een djembe-workshop en een stiltehoek. Het seminar eindigde met een oefening in bibliodrama. Deelnemers gingen samen aan de slag met de Schriften.
Nes Ammim organiseerde dit seminar samen met een aantal partners, Voor al deze organisaties is het zonneklaar dat het juist in een diep verdeelde samenleving nodig is om kennis met elkaar te maken. Tegelijkertijd: dit soort ontmoetingen zijn niet vanzelfsprekend: zeker omdat de herinneringen aan de Gaza oorlog vers zijn en de spanningen in Jeruzalem deze dagen hoog oplopen. We hebben dan ook moeten besluiten om het programma in te korten. Er waren uiteindelijk vijftig deelnemers.
Voor de bezoekers van deze eerste editie is het de uitdaging om de nieuwe ervaringen te verwerken en ermee aan de slag te gaan. We gaan samen met onze partners kijken hoe we een vervolg kunnen geven aan deze eerste ontmoeting. Daarbij zou de focus kunnen liggen op de christelijk-joods-islamitische dialoog. Ook op dit seminar was de islamitische stem al te horen overigens. Een aantal moslims had zich opgegeven: uit belangstelling naar hun medeburgers.
Het eerste Galilea-seminar is mogelijk gemaakt door een gift van de Protestantse Kerk die Nes Ammim vorig jaar kreeg bij haar vijftigjarig jubileum.