hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

column

Hier zijn we

Ongeveer een derde van sectie Zuid en ongeveer een kwart van sectie Noord bestaat uit gemeenteleden boven de 75 jaar. Deze groep gemeenteleden heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeenten die wij nu vormen. In hun bloeitijd hebben zij met liefde, aandacht en zorg aan de gemeentelijke weg getimmerd. Ook toen was die weg niet altijd even duidelijk en glad geplaveid. Maar daar waar zij zich jarenlang met de hun gegeven krachten inspanden voor onze gemeente, is het goed te weten dat die gemeente zich nu om hen mag bekommeren.

Lees meer...

Veel Heil en Zegen

Dat is de wens die je volgens de etiquette elkaar tot 6 januari mag toewensen. Maar dit is de eerste uitgave in een nieuw jaar dus we doen het nog maar even. Kerkelijk is dit helemaal niet het eerste nummer van een nieuw jaar. Dat was in december. Het kerkelijk jaar begint met de eerste advent, met de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De komst van de Heiland met kerst zet die beweging naar een andere toekomst in gang.

Lees meer...

Kerst

Hoe gaan bij u de voorbereidingen op kerst? Dit jaar krijg ik zomaar dingen. Ik had geen adventskalenders besteld. Toch heb ik er twee gekregen. Eén krijg ik dagelijks in de mail van de PKN. Die klik ik dan gelijk weg want ik moet niet overvoerd raken. De andere die ik zomaar kreeg was van het Nederlands Bijbelgenootschap (ze zoeken nog een vrijwilliger voor Alkmaar en omstreken!). Deze kalender is op mooi karton dat je als een kaart op je bureau kan zetten.

Lees meer...

Een pelgrimspsalm voor jong en oud

Als ik ontwaak ben ik al aan het rennen, -
weg van onder uw vleugels vandaan.
Met heel mijn hart verlang ik naar pauze
de eerste check van mailtjes en appjes van polsslag of kilometerstanden voorbij.

Niet de pep-pauze van hallootjes en moeten en weten en wachten op koffie.
Lieve God, waar zal ik die pauze vinden om me te richten op wegen die ik zo graag zou bewandelen, onbekend, maar vol rust, gedragen en soms uitgedaagd?

Lees meer...

Uniek levensverhaal.

Ieder mens heeft een eigen, een uniek levensverhaal. Dat is wat ik zo boeiend vind in contacten met mensen. Zowel persoonlijk, als in mijn werk als geestelijk verzorger in het ziekenhuis. Om echt contact te hebben met elkaar is er de bereidheid nodig om je beiden open te stellen daarvoor en om echt te luisteren.

Lees meer...

De woestijn en het dorre gras

In de afgelopen zomervakantie ben ik een week steward geweest bij de conferentie New Wine in Liempde (NB). Er waren in totaal zo’n 5.000 mensen. Dat was enorm temeer daar er in de conferentieweek ook een hittegolf was. Het leek soms wel de woestijn met al die tenten en het dorre gras; gelukkig waren er bomenrijen waaronder de mensen verkoeling konden zoeken.

Lees meer...

Vanuit het CvK

Avondmaalskleed, Stoelgang, Orgelboek, Legaat.
Het werk van kerkrentmeesters kan zeer gevarieerd zijn. Dat valt op te maken uit de titel van deze bijdrage.

Lees meer...

Al onze tijden

Wij, mensen, leven tegelijkertijd in drie verschillende tijden.
Maria de Groot reikt ons dit gegeven aan in haar boek Het drievoudige Pad (blz. 178). Zij benoemt deze drie tijden: de fysieke tijd, de psychische tijd en de geestelijke tijd. In deze drie verschillende tijden leven wij, zegt zij, tegelijkertijd.
Wat kenmerkt elk van deze drie tijden?

Lees meer...

Voorbereiding

Vroeger hadden we in de kerken de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. In de kerkenraad keek men elkaar eens stevig aan of er geen ruzies waren of dat mensen niet met elkaar door de ene kerkdeur konden. Dat moest eerst worden opgelost en als je nog ruzie had met een broeder moest je maar niet aan het avondmaal gaan. Dat ook de gemeente zich op bijna dezelfde manier voorbereidde op het avondmaal is langzaam aan uit de praktijk verdwenen.

Lees meer...

Luisteren

Laatst las ik een artikel in de krant dat Nederlanders niet echt naar elkaar luisteren. Er werd een oproep gedaan om met aandacht en zonder oordeel naar anderen te luisteren. Uit onderzoek bleek dat acht van de tien Nederlanders zich tijdens gesprekken wel eens af laat leiden door smartphones en social media.

Lees meer...

Kerkbladlezer

Als je dit voorwoord leest, dan ben je vast een fanatieke kerkbladlezer, of wellicht een kieskeurige die zo de voorkeur heeft voor een vaste rubriek of schrijver. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik zelf een zeer matige kerkbladlezer ben. Zelfs in de tijd dat ik ervoor betaald wordt, lees ik her en der iets en vaak niets. Het komt mij dus goed uit, dat ik geacht word wat in dit blad te schrijven.

Lees meer...

Pastorale vogelvlucht 14

De kalender geeft 6 april aan. Het zonnetje schijnt op de schutting die deze week in volle glorie is hersteld na de opgelopen schade door de laatste zware storm. Het was best wel even wennen de laatste twee maanden, zo’n open gat. Onze buren zijn fantastisch maar toch wil je graag wat privacy zonder dat anderen daar direct zicht op hebben. Behalve bij vakanties, dan letten we zorgvuldig op elkaars spullen en we helpen elkaar daar waar nodig. Lekker doorsnee en geen rijdende rechter!

Lees meer...

Everyman's way of the cross

Jan ter Veen heeft het werk van Clarence Enzler vertaald naar het Nederlands.


Introductie

Christus spreekt

deze 14 stappen
die jij nu aanvangt te lopen
zul je niet alleen gaan

Lees meer...

Pinksterliederen

De zestiger jaren. Toen ging er nogal wat op de schop. Heilige huisjes werden omvergeworpen. Maar naast afbraak werd er ook veel opgericht. Er was naast woede om Vietnam, om ongelijkheid, om slechte arbeidsomstandigheden een groot geloof in dat het anders kon, in dat er een nieuwe tijd kon aanbreken, in dat er vrede in plaats van oorlog en geweld kon komen. Er zou veel meer samengewerkt kunnen worden.

Lees meer...

Witregel

De drie Maria'ś bij het Heilige GrafVoordat ik het doorhad, verstreken er jaren. Hoe lang heb ik me niet verwonderd over de uiterst ingehouden beschrijving van Jezus’ opstanding! Nou, ‘uiterst ingehouden beschrijving’? Dat is nog te breedsprakig. De evangelisten beschrijven de opstanding helemaal niet. Over de belangrijkste ingreep van Gods hand geen enkel woord. Het verwonderde me niet alleen; het irriteerde me.

Lees meer...

Pastorale vogelvlucht 12

Zomaar even een inkopper: Pastoraat, Gods werk door mensen voor mensen.

Op dit moment staat er 31 januari op de kalender. Gelukkig kwam er een einde aan de periode van lichamelijk ongemak en kon ik op basis van een goed gevulde agenda er weer tegenaan. Nogmaals dank voor alle blijken van medeleven. Een lichte achterstand in huisbezoeken is inmiddels weggewerkt, dus voel je vrij om contact met mij op te nemen als daar behoefte aan is.

Lees meer...

Tussen carnaval en Pasen

Tussen carnaval en Pasen liggen de veertig dagen. Als je begint te tellen bij Aswoensdag en je telt de zondagen niet mee kom je na veertig dagen terecht bij Pasen. Vroeger noemden we deze periode in de Protestantse kerk de lijdenstijd. We gingen ons concentreren op het lijden van Jezus van Nazareth. In de kerk is dat te zien aan de kleur rond de avondmaalstafel. Die is deze weken paars, de kleur van rouw en inkeer.

Lees meer...

Een gezegend 2018

Allereerst, ook namens de Nielspeter en Sibilla, van harte een gezegend, gezond en verwachtingsvol 2018. Ongeveer dezelfde woorden die ik schreef in het voorwoord van het januari nummer van Samen Verder in 2017. Woorden opgeschreven met diezelfde intentie als een jaar geleden, namenlijk “Dat het u goed gaat” in het jaar waaraan we net begonnen zijn.

Lees meer...

Sponsoring Phoenix Foundation

IMG 3597Bij deze wil ik nogmaals de diaconie en individuele personen bedanken die hebben bijgedragen aan de sponsoractie voor de Phoenix foundation in Zuid-Afrika. Met een internationale groep van 30 mensen, waar onder mijn oudste zoon, 2 collega’s en ik, zijn we 10 dagen naar Zuid-Afrika geweest en hebben we een flinke uitdaging gehad in een tocht van 367 km moutainbiken of 88 km hiken.

Lees meer...

Pastorale vogelvlucht 11

Op dit moment staat er 6 december op de kalender. Geveld door rugklachten zat ik de afgelopen dagen noodgedwongen thuis. Gelukkig is Nielspeter Jans een bekwame vervanger. Toch moet het me van het hart dat het moeten missen van “de laatste zondag van het kerkelijk jaar” mij zwaar viel. Als voorbereiding voor die dienst had ik een paar dagen tevoren alle rouwkaarten op mijn werktafel gezet.

Lees meer...

Pastorale vogelvlucht 10

Op dit moment staat er 2 november 2017 op de kalender. De herfst roert zich en het werk dient zich in de volle breedte aan. Verrassend hoe snel een agenda weer vol kan lopen na een vakantie. Onze vakantie was trouwens heerlijk op een val van Marianne en een griepje na. Veel gereden, veel gezien en veel genoten.

Lees meer...

Kerst met een leenvleugel

Ondanks alle giften kan het orgel in de Lutherse kerk met kerst nog niet weer bespeeld worden. Er zijn weinig orgelmakers en veel orgels die iets mankeren. Zo is er een klus in Polen die eerst nog moet worden afgemaakt.
In de tussentijd echter hebben wij een leenvleugel in de kerk staan. Toen ik vertelde dit stukje zou gaan over kerst met een leenvleugel reageerde iemand: “een leenvleugel, wat mooi, met kerst”. Daarop vervolgde iemand anders: ”ja, dat maakt nederig”.

Lees meer...

Ik zal jullie missen!

Lieve gemeenteleden van de PG Alkmaar,
Ik zal jullie missen!
Als we straks, op de eerste zondag van de advent, de eerste kaars aansteken, de eerste van een serie van vier, dan maakt dat ons duidelijk, dat het steeds lichter kan worden, in en om ons heen, zodat ook wij kunnen toeleven naar de komst van het Nieuwe Licht, dat met Kerstmis in volle omvang en glorie tot ons zal komen.

Lees meer...

De tijd vliegt

Zeker als je ouder wordt dan ga je je realiseren dat het leven niet eindig is en dat wat je altijd nog gedaan had gewild niet meer tot je mogelijkheden behoort. We hebben daarom ook een speciaal pastoraat voor ouderen. Dat bereidt je voor op het afscheid van het leven en helpt je bij het je blijven aanpassen aan de veranderingen in kerk en samenleving.

Lees meer...

Een vrije gevangene?

Een nieuw kerkelijk seizoen met nieuwe kansen voor iedereen om bij te dragen aan de bouw van Gods koninkrijk. Een mooie zin als opening van dit voorwoord, maar ook een zin om ons te bezinnen. Want bouwen veronderstelt vrijheid, bekwaamheid, creativiteit en de wil om samen te werken.

Lees meer...

Kerken langs mijn kerkpad

Een tijdje geleden kreeg ik van Willem Riepma een boekje getiteld “Kerken in Noord-Holland”. Al bladerend en lezend moest ik denken aan mijn eigen kerkpad dat via diverse locaties liep van Gereformeerd, via Samen op Weg naar PKN. Mijn ouders hebben mij laten dopen in de Plantagekerk in Harderwijk. Enige jaren geleden is die kerk gesloten.

Lees meer...

Onze Vader

'Onze Vader, die in de Hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd'. Deze woorden, dit gebed, waren het afgelopen seizoen onze inspiratiebron in de groep KinK (Kunst in de Kerk).
In dit gebed leerde Jezus zijn discipelen en daarmee ook ons bidden. Het oude vertrouwde gebed riep veel ervaringen bij ieder van ons wakker.

Lees meer...

Mensen van hoop...

...hoop is wie we zijn.
In elke generatie staan er mensen op die zich geroepen weten om predikant te worden. Ook in onze tijd zijn er enthousiaste twintigers aan te wijzen die zich als voorganger willen verbinden aan een gemeente. Ik vind dat moedig én ik word er zelf door bemoedigd: de kerk blijft kennelijk de moeite waard om er je leven aan te geven en het evangelie heeft klaarblijkelijk zoveel zeggingskracht, dat jonge mensen er de tolk van willen zijn.

Lees meer...

Luisteren naar je hart.

De Stille week ligt weer achter ons. Bij mijn overwegingen in die week kwam ook naar voren dat Jezus tot zijn apostelen zei: “Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen“

Lees meer...

Een stil moment

Heel binnenkort begint de stille week of zoals anderen zeggen de goede week met als dieptepunt de Goede Vrijdag en als hoogtepunt Pasen, feest van de wederopstanding. Het is goed om gedurende de week voor Pasen soms even stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen waarin de apostelen terecht kwamen.

Lees meer...

Het lijden van de wereld

en de verwachting van de nieuwe wereld.
We zijn in de lijdenstijd aangekomen. Tegenwoordig noemen we dat de veertigdagentijd, uiteindelijk valt er over veel meer te overwegen dan alleen over het lijden. Maar die naamsverandering komt ook door de vraag waarop wij ons in die 40 dagen voorbereiden.

Lees meer...

Een lied in mij hoofd

Misschien hebt u wel eens gekeken naar het programma van de E.O. ‘Geloof en een Hoop Liefde.’ Enkele weken geleden hebben Hilde en ik het gedaan omdat Kampen – haar geboorteplaats – werd bezocht. Aan voorbijgangers werd gevraagd om te kijken naar de bank – dat was de letter H – en welk woord het beste bij hen paste.

Lees meer...

Rondkomen

De feestdagen zijn alweer voorbij en het nieuwe jaar is al begonnen. Hopelijk heeft u een gezegende tijd achter de rug en hoeft u niet te zeggen: “Gelukkig dat hebben wij weer gehad”. Want dan is er iets niet in orde. U heeft dan niet de aandacht gehad die u had gehoopt te krijgen.

Lees meer...

Een gezegend 2017

zegenende handen

Allereerst, ook namens de andere beroepskrachten, van harte een gezegend en gezond 2017. En zegen hebben we nodig met alles wat voor ons persoonlijk en als gemeente in het verschiet ligt. De zegen is niet iets wat je elkaar gedachteloos toewenst.

Lees meer...

Geloven als een kind

man met kind

Enkele weken geleden kwam in de preek voor: ‘geloven als een kind.’ Daar ben ik over gaan nadenken. Dat kind, hoe oud mag het zijn? Ik ben gaan terugdenken hoe oud ik zou zijn geweest dat ik stellig alles geloofde wat mijn moeder of vader zei.

Lees meer...

De dementie-vriendelijke kerk

dementie-vriendelijke-kerk

Boekrecensie. “Kerken moeten meer doen om dementerende leden en hun mantelzorgers bij de gemeenschap te betrekken”. Dat zegt PKN-scriba Arjan Plaisier in reactie op een oproep van mantelzorgvereniging Mezzo. Uit een enquête blijkt dat een derde van de

Lees meer...

Advent

kaarsen

Heel veel mensen op deze aarde. En advent… Het is wat mij betreft geen binnen-christelijke aangelegenheid. Het gaat wel om een leven met verwachting. Zoals ‘kerst voor de wereld’ kan betekenen samen delen - de kerstgedachte - doordat de hemel in de mensenharten een licht ontsteekt.

Lees meer...

Even voorstellen: Albert Kozijn

albertWie is die Albert Kozijn? Ik ben geboren in Harderwijk, opgegroeid op diverse plekken in Nederland in een gereformeerd gezin. Samen met drie jongere broers heb ik een liefdevolle opvoeding genoten en een redelijk onbezorgde jeugd gehad. Mijn vrouw, Marianne en ik hebben elkaar via de GJV in de Gereformeerde kerk van Heemskerk leren kennen, hebben daar belijdenis van ons geloof gedaan en ons huwelijk laten inzegenen. Wij hebben twee kinderen mogen krijgen, een zoon Albert jr. en een dochter Annemarie. Beiden wonen met hun partners in Heiloo. Een gezin waarin de ander, met of zonder problematiek, een belangrijke plaats inneemt en gastvrijheid hoog in het vaandel staat.

Lees meer...

Het Jezusgebed

Misschien hebt u nog nooit van het Jezusgebed gehoord. Toch was het in de vorige eeuw al bekend. Vader Lev Gillet (1892 – 1980) was lid van de Russisch Orthodoxe Kerk en is ermee begonnen. Dit gebed is erg eenvoudig.

Lees meer...

Boekbespreking

vergeten wereld

Siegfried Zöllner - Vergeten wereld
Voor mij ligt een boek met de titel “Vergeten Wereld”. Ik heb het ter lezing gekregen van ds. Henk van der Steeg. Het vertelt over het zendingswerk onder de Yali’s, een stam in het Bergland van Papua.

Lees meer...

Koningskinderen

Rijke jongelingZij, die mijn vakantiebelevenis in de vorige uitgave hebben gelezen, mogen weten dat het verzoek ‘Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem’ een diepe indruk op mij heeft achtergelaten. Thuisgekomen begon ik me te interesseren in een boekje dat ik had gekregen met als titel ‘Zie uw Koning komt’ van Frans Horsthuis met wie ik na 25 jaar weer contact heb per e-mail. De inhoud is zeer indringend waardoor ik het nu voor de tweede keer lees. Tussendoor las ik van Henri Nouwen ‘De woestijn zal bloeien’. Beiden gebruiken teksten die nauw verwant aan elkaar zijn. Ik zal u een voorbeeld geven.

Lees meer...

Vakantiebelevenis

Ook dit jaar zijn Hilde en ik naar Ruinen gegaan. Door omstandigheden was het nu maar voor twee weken. Hopelijk wordt het volgend jaar langer. Zondags gingen wij ook weer naar Pesse voor de dienst. Het maakte op ons weer een grote indruk. Hoe gemoedelijk en gezellig was het na de dienst tijdens het koffiedrinken. Gemeenteleden vinden het fijn dat er altijd zoveel gasten naar hun dienst komen. Bij het openingsgebed bad de jonge dominee Gerard o.a. of de Heilige Geest onder ons aanwezig wilde zijn en dat er iets zou gebeuren (!). Wat zou hij bedoelen?

Lees meer...

Tijd vrijmaken

Wij hebben het allemaal zo druk dat er meestal weinig tijd voor ons zelf overblijft. Maar als u in het leven een doel nastreeft, zet u als het moet alles opzij om dat doel te bereiken. U wilt bv. in een sport uitblinken. Dan gaat u iedere dag trainen en de trainingen worden steeds intensiever en zwaarder. U maakt een tijdschema en laat alles weg wat nadelig voor u kan zijn. U heeft er als het ware alles voor over. Goed erin zijn is niet genoeg. U wilt de beste worden. Anderen willen bv. arts worden. Als je dat per se wilt worden, zullen er andere dingen zijn die je moet opgeven, bv. juist een sport, omdat er te veel tijd in gaat zitten. Wil je een doel bereiken, dan moet je er heel veel voor over hebben.

Lees meer...

Van dromen en data

handIn Rolduc, of all places, vindt dezer dagen een internationale droomconferentie plaats: alles begint met een droom. Dat is het thema van de week. In ‘dromenland’ een hele happening. Graag was ik erbij geweest, maar je kunt nou eenmaal niet alles wat je wilt, - lang niet. Ik kan er wel van dromen. Ik kan dromen van ‘alles begint met een droom’. Ik weet niet of dat normaal is, maar alleen al bij de gedachte dat ik even zou kunnen wegdromen aan de hand van ‘alles begint met een droom’ loopt het water mij in de mond. Weet je waarom?

Lees meer...

Eerste zelfstandige kerk in Alkmaar

kapelkerkGeloven in Alkmaar begint in de 10e eeuw met haar eerste inwoners. Er was maar één geloof: het Rooms Katholieke. Tegenwoordig weet men vrijwel zeker dat de eerste kerk in Alkmaar is gebouwd op de strandwal die loopt van noord naar zuid op de plek waar nu de Grote Kerk staat (als je loopt in de Langestraat richting Grote Kerk, loop je omhoog naar deze zandrug).

Wanneer is de eerste kerk gebouwd en wanneer werd deze kerk een zelfstandige parochie i.p.v. een kapel?
Welke informatie is te vinden in de Grote of St Laurenskerk zelf?

Lees meer...

Bestemming

kaarsjeWaar ze altijd angst voor had gehad gebeurde: haar man overleed plotseling, verbijsterd bleef ze achter in dat grote huis. De kinderen kwamen wel, maar hadden een eigen leven waar ze geen beslag op wilde leggen. Ze besefte ook dat ze de stappen naar heelwording alleen moest zetten. Maar hoe doe je dat als het leven een groot gat in je ziel geslagen heeft.
Ik bezocht haar regelmatig na het overlijden van haar man en na verloop van tijd bemerkte ik: ze is op de goede weg. Ze vertelde hoe moeilijk het was om je weg te vinden in een land waar je de weg niet kent, waar geen navigatiesysteem voor bestaat. Soms voelde ze zich gedragen door anderen omdat ze een stukje meeliepen, maar vaak ook voelde ze eenzaamheid omdat de ander niet de pijn en het verdriet begrijpen kan.

Lees meer...

In vuur en vlam

vuur150Pasen ligt achter ons, maar met het feit dat Jezus geleden, gestorven en opgestaan is, voor jou en mij, kunnen we verder. We mogen biddend uitzien naar Hemelvaart en Pinksteren.
Door de meeste mensen wordt Pinksteren veelal geassocieerd met gewoon even lekker vrij zijn en Pinkpop. Veel mensen weten niet wat Pinksteren inhoudt, het is veel meer dan alleen lekker vrij zijn en “chillen” op Pinkpop. Wat natuurlijk niet verkeerd is. Maar het is veel meer. Zelf vind ik Pinksteren één van de wonderlijkste gebeurtenissen in de Bijbel.

Lees meer...

Tussen Pasen en Pinksteren

pasen pinksterenWe kennen het gezegde “Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen dan….”. Het wordt meestal gezegd van iets dat voor onmogelijk wordt gehouden. Je kunt het wel willen maar het zal toch niet gebeuren. Het is een gezegde van heidenen want in het Nieuwe Testament waar over Pasen en Pinksteren wordt gesproken vallen beide feesten wel degelijk op één dag. Alle vier de Evangeliën hebben verschillende verhalen over de uitstorting van de Heilige Geest die wij met Pinksteren vieren. Maar ze zeggen allemaal dat direct na de opstanding de volgelingen van Jezus van Nazareth hem hebben ontmoet en dat hij zijn Geest op hen legde. Hij blies zelfs op hen is het verhaal. Tussen Pasen en Pinksteren gingen ze dagelijks naar de Tempel om te bidden staat er dan. Alleen Lucas gaat er overigens van uit dat de Hemelvaart na 40 dagen plaatsvond.

Lees meer...

Toppunt van barmhartigheid.

PetrusVorige keer had ik het over barmhartigheid. Daar wil ik deze keer nog even op doorgaan. Waarom? Omdat de gebeurtenissen in de laatste dagen voor Jezus’ dood gewoon erom vragen. Vooral de persoon Petrus geeft mij veel stof om over na te denken. Het zijn zijn daden, zijn uitspraken, zijn grofheid, zijn onbezonnenheid die mij in de jaren tachtig van de vorige eeuw deed besluiten om een boek van Jan Hoekendijk “Petrus, Apostel van de Hoop” te herschrijven alsof Petrus zelf aan het woord is. Ik heb er 2 jaren over gedaan. Het is nooit uitgegeven, omdat de oplage te klein zou zijn geworden. Maar Petrus is sindsdien een belangrijk voorbeeld voor mij geweest, omdat ik mij steeds afvroeg: “Hoe zou hij het hebben verwoord als hij die belangrijke gebeurtenissen zou hebben beschreven.” Ik kreeg een bijzondere kijk op hem. Waarin onderscheidde Petrus zich ten opzichte van de anderen?

Lees meer...

Een stukje historie van de Kapelkerk

kapelkerk2Tijdens de Franse Revolutie probeerde men een scheiding aan te brengen tussen Kerk en Staat. Die scheiding had tot gevolg dat in 1810 het beheer en het onderhoud van de Kapelkerk (en Grote Kerk) door de Gemeente Alkmaar werd overgedragen aan de Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk (Hervormd bestond nog niet). De PGA draagt dus al ruim 200 jaar zorg voor de Kapelkerk! Voor dit beheer was natuurlijk geld nodig. De kerkgangers van vroeger betaalden net als wij een kerkelijke bijdrage. In 1827 betaalde een voorouder van mij drie gulden per jaar aan de kerkrentmeesters (een flink weekloon was f 7,- en een eenvoudig huis kostte 150 tot 600 gulden).

Lees meer...

Senioren-Paaswijsheid van de oudere broeder Victor

Christus de Verlosser Rio de JaneiroWat houdt die gang in, dat pad dat Jezus ging? Voor ons, die hier nog altijd leven, is het de vraag hoe kunnen wij hier iets aan hebben? Wat is dit Pasen voor ons? Wat mij steeds meer inspireert, is het beeld van Jezus als onze oudere broeder. Voor ons, die hier bestaan, kan het troostend en hoopgevend zijn om te weten dat er iemand is, die in het licht leeft nu en die van wijsheid getuigt, die nu liefde is. Maar niet iemand die zogezegd mooi makkelijk praten heeft vanuit zijn plek in zijn hemel. Maar iemand die weet heeft van het leven. Die de ervaringen is doorgegaan. Die weet heeft van de menselijke problematiek. En die ze te boven kwam. En die samen met de Trooster die hij de Vader gevraagd heeft te zenden, terugkeert in het leven van alledag, om de mensheid te helpen met de bouw van een nieuwe harmonieuze manier van leven, op deze aarde, voor mens en dier.

Lees meer...

Meditatie

berghutDoor Henk Laarman

Kerstmis is voorbij. Ik hoop dat u uw goede voornemens ook in het nieuwe jaar zult uitvoeren en niet al bent vergeten. De Zondag na de Kerst woonde ik de dienst bij waarin de dominee had besloten om geen overweging te geven maar een meditatie. Ik weet wat een meditatie is, ik heb er meerdere keren aan meegedaan, maar ik had niet verwacht dat het nog zo’n indruk op mij zou maken. Het evangelie waar het over ging was van Math. 14: 22-33, waarin Jezus over het water liep en de apostelen in de boot dachten dat zij een spook zagen.

Lees meer...

De toekomst van de kerk

Sibilla Verhagen

trefpuntWe staan weer voor een nieuw jaar: 2016. En we weten nu al dat dit jaar iets treurigs met zich mee gaat brengen, namelijk de sluiting van de Trefpuntkerk. Nu kan deze sluiting nog zo begrijpelijk en weloverwogen zijn, toch blijft het pijn doen. Allereerst voor de mensen die er direct mee te maken hebben. De mensen voor wie de Trefpuntkerk hun geloofshuis is. Zij moeten in deze maand januari gedwongen verhuizen. En natuurlijk zijn ze van harte welkom in die andere geloofshuizen in en rond Alkmaar. Maar toch, ze moeten afscheid nemen van hun vertrouwde plek, en dat stemt treurig.

Lees meer...

Seniorenwijsheid: (Gem)eenzame Kerst

lichtAch u herkent het vast wel: het gewicht dat hangt aan Kerstmis. Ik heb het dan niet over het verhaal van de geboorte van de Heer, maar over het gewicht dat ‘mensen’ hangen aan het feest. Het feest dat dan geen feest meer is! De sfeer van kerst is op zichzelf heel bijzonder. Vrijgevigheid en lichtjes. Een echt lichtfeest, vlak na de kortste dag van het jaar. Prachtig verbonden in de christelijke traditie met het volksfeest van de ‘pre-christelijke’ cultuur, compleet met kerstboom. Maar ook lichtjes in de duisternis verbeeld in het kindeke Jezus die hoop geeft aan een vaak zo in duisternis worstelende wereld. Maar tegelijkertijd is het moeilijk voor mensen die ‘onderweg’ in hun leven mensen moeten missen. Juist met deze dagen mis je hen extra. En soms ook: mensen die kerst alleen moeten doorbrengen.

Lees meer...

In blijde verwachting.

asHet is nog advent, maar bijna Kerstmis waarop wij de geboorte van Jezus vieren. Je zou kunnen zeggen dat - zo net voor de geboorte - Zijn moeder Maria nog in blijde verwachting is. Ik zie een bezorgde Jozef al die voor Maria alles uit handen neemt waartoe Maria niet meer in staat is en alle maatregelen treft om op de minst moeilijke manier naar Bethlehem te reizen. Daarom deze keer over ‘In blijde verwachting.’
Vorig jaar heeft u in mijn kerstcolumn kunnen lezen om ook een kerstgeschenk aan Jezus te geven. En wel in de vorm om iets wat u verkeerd hebt gedaan en waar u nog altijd aan wordt herinnerd, aan Hem af te staan en er vervolgens nooit meer op terug te komen en het volkomen los te laten. Heeft u dat gedaan? Het is nooit te laat om het alsnog te doen als u het niet hebt gedaan.

Lees meer...

Kerstverhaal

Beatrijs loopt met haar zoontje Harold door een drukke winkelstraat. Beatrijs wordt geplaagd door vervelende en sombere gedachten. Wat is dat voor wereld waarin haar zoontje opgroeit? Beatrijs bedenkt dat - verspreid over de wereld - dagelijks mensen gewoon vermoord worden. De terreuraanslagen in Parijs van vrijdag 13 november hebben haar achteraf meer aangegrepen dan ze zelf had verwacht. Mensen kennen Beatrijs als een sociaal en actief iemand. Nooit te beroerd om naast haar werk in de thuiszorg de handen uit de mouwen te steken: bij de kerk, de school van Harold en haar andere zoon Andrew, en ze onderhoudt daarnaast verschillende vriendschapsrelaties. Op dit moment kan het haar allemaal gestolen worden. De grijnzende koppen van Kerstmannen, rare herten en knipperende lichtjes maken bijna dat Beatrijs het inwendig op een gillen zet.

Lees meer...

Terug naar de bron.

adventIn dagblad Trouw stond in een interview met de scriba van de PKN dat we opnieuw moeten beginnen, terug moeten gaan naar de basis, naar de bron; we moeten ons herbezinnen. Het heeft een hele discussie losgemaakt bij de mensen en dat is goed, want herbezinnen kan nooit kwaad.

Wat houdt dat in: terug naar de basis, naar de bron. Lastige vraag die, denk ik, niet zo maar te beantwoorden is. Het heeft volgens mij te maken met grondbeginselen van waaruit je wilt leven, wat is de grond van je bestaan, van waaruit neem je besluiten, hoe is je houding ten opzichte van de medemens. Wat geeft inzicht in wat er toe doet in het leven, aan welke bron laaf je je.

Lees meer...

Bedevaart.

Eind september gingen Mijn man en ik mee met een zogenaamde zorgbedevaart naar Rome. Geregeld door de Vereniging Bedevaarten Nederland. Er gingen 14 mensen mee die een rolstoel nodig hadden, waaronder ik ook: lopen gaat steeds slechter de laatste jaren. En dus gingen er ook 14 “duwers” mee. En een arts, twee verpleegkundigen en een priester. En ook nog twintig meer valide bedevaartgangers, waaronder mijn man. Allemaal met de bus naar Rome, biddend en zingend op reis. Lied nummer 416 uit het nieuwe liedboek, door Wim en mij aangeboden, werd ons bedevaartlied, dat elke morgen bij het ochtendgebed in de bus uit volle borst werd gezongen door deze katholieke zusters en broeders. Daarbij bleek de arts wel heel vertrouwd met het lied: naast Wim dus nog een trouwe PKN-er!

Lees meer...

Luisteren is ook bidden

Onlangs kwam in een overweging van de dominee voor: ‘Luisteren is ook een vorm van bidden.’ Wat een waarheid is dat. Vroeger werd mij al verteld, dat wij maar één tong hebben gekregen om te spreken en 2 oren om te luisteren. M.a.w.: men behoort meer tijd te besteden aan luisteren dan spreken. Tijdens het vragend bidden blijft men vaak aan het woord, zodat men zichzelf niet eens de tijd gunt om een antwoord af te wachten. Daarom wordt aan het begin van een dienst altijd even om stilte gevraagd opdat wij bewust worden dat Jezus onder ons aanwezig is. Bij Mattheus 18: 20 staat immers vermeld: ’Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.’

Lees meer...

Belevenissen van dominee Sibilla - november 2015

sibillaVlak voor de herfstvakantie zijn we verhuisd. Naar een mooi huis op een mooie plek, met studeerkamer, tuin waarin ik in de zon kan lunchen, uitzicht op de duinen van Schoorl en zoveel ruimte dat we in volle vaart kunnen dansen. Maar toch, het voelt nog niet als thuis, ik moet echt wennen. Nu zal op zijn tijd alles wel op z’n plek vallen. Als alles een plekje heeft gekregen. Een ding staat inmiddels op z’n plaats: de paaskaars van 2014, een geschenk van de gemeente. Ik ben erg blij met deze kaars die heel mijn werkend leven meekan. 2014 is het jaar van mijn intrede als predikant, een bijzonder jaar dus voor mij. Op 16 november is het een jaar geleden dat ik dominee werd: dan laat ik de hele dag de kaars branden. Ook al zijn de rookmelders nog niet geïnstalleerd.

Lees meer...

Extreme gebeurtenissen.

5 en 2Wanneer je zo de bijbel doorleest, dan kom je soms van die extreme gebeurtenissen tegen wanneer Jezus daarbij aanwezig is. Ik zal, er zijn er meer, drie voorbeelden geven. De bruiloft te Kana waar Jezus 6 kruiken water van elk 80 tot 120 liter in wijn veranderde in de beste kwaliteit. Dat is pakweg 600 liter. Of neem nu het feit dat Jezus een menigte van 5000 man te eten gaf van 6 gerstebroden en 2 vissen en tenslotte die visvangst. De hele nacht niets gevangen en Hij geeft opdracht naar dieper water te gaan en de netten aan de andere kant uit te werpen en zij vingen zoveel vis dat de netten dreigden te scheuren. Waarom zo extreem veel? Wat wil Jezus ons hiermee duidelijk maken?

Lees meer...

De hokjeschristen…

hokjes

Een tijdje terug alweer, was ik in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Ik las daar dat in vroegere tijden de gevangen naar de kerk gingen op zondag, maar niet zomaar. Dat ging gepaard met afzondering. Alle activiteiten zoals werken, eten, luchten, vervoer en naar de kerk gaan, gebeurden zoveel mogelijk in afzondering en met de kap op, zodat alleen de ogen zichtbaar waren. In de kerk, om onderling contact tegen te gaan, moesten zij in hokjes staan. De gedetineerden konden zo alleen de voorganger zien. De afzondering in het algemeen, was met name om de gedetineerde de kans te geven zich te verbeteren, want “in de gemeenschap - vraag het den eersten den besten gevangenisgeestelijke – staat de valsche schaamte het berouw in den weg en voedt men elkander op in het kwaad”, aldus minister Modderman in vroegere jaren. En om in die omstandigheden kerkbezoek toch mogelijk te maken, dus de hokjeskerken, zodat “het besmettingsgevaar was geweken”.

Lees meer...

Wie de Bijbel leest wordt archeoloog.

stenenAandachtig verdiep je je in de woorden, speurend naar verborgen schatten uit lang vervlogen tijden. Je daalt af in de diepere lagen van een tekst, verlangend naar een vondst die te wachten ligt op ontdekking. In de zomer groef ik zo’n schat op. Beter gezegd: deze viel mij in handen. Het kwam zo.

We spelden in Zuid zondag na zondag de Tien Geboden. Opeens werd mij iets ongekends aangereikt. We hebben het altijd over ‘de stenen tafelen’ en zien dan twee platen van steen voor ons. Dat is, zo bleek, slechts wat aan de oppervlakte van de tekst beschreven staat. Daal je af, dan ligt er een goudader op je te wachten. Het woord ‘steen’ (waaruit de tafelen bestaan) is in het Hebreeuws ‘èbèn’. Je schrijft het zo: !b,a, (lezend van rechts naar links). Je kunt dit woord opsplitsen in twee woorden: ba' en !Be. Deze woorden betekenen ‘vader’ en ‘zoon’. Een steen bestaat uit ‘vader-zoon’.

Lees meer...

Morgen zal het vrede zijn

Morgen zal het vrede zijn
Zal de zon je strelen
Zal de wereld weer een speeltuin zijn
En kun je rustig spelen

(refrein Speeltuin van Marco Borsato)

Soms kan een gevoel van moedeloosheid je overvallen. Dat gebeurde mij in het oude jaar. De aanleiding was een nieuwsbericht uit Pakistan. Het leven van zeker 140 mensen, de meesten kinderen, werd op brute wijze geëindigd. Voor hen geen nieuw schooljaar, geen nieuwe voornemens, geen vuurwerk om af te knallen. Door ander ‘vuurwerk’ was hun leven abrupt voorbij. Morgen zal het vrede zijn? 

Lees meer...

Overweging voor de Kerstnacht

Gemeenteleden en zij die zich met ons verbonden voelen,
Aan het begin van de dienst werd u welkom geheten en werd ons en aan elkaar een gezegende dienst toegewenst. Ik kom er nog even op terug.
Wat heeft u bewogen om vanavond naar deze kerk te gaan? Is het omdat u ieder jaar naar een Kerstnachtdienst gaat? Omdat u het fijn vindt gezamenlijk kerstliederen te zingen? Zou het niet ook kunnen zijn dat God de uitnodiging in uw hart heeft gelegd om hiernaartoe te komen? God herinnert ons eraan dat Hij in deze nacht zijn Zoon aan ons heeft geschonken als een hulpeloos en afhankelijk kind. Onze redder is geboren. Is Hij ook geboren in uw hart?
Daarom heet Hij iedereen welkom die te horen heeft gekregen dat zijn of haar ziekte in een fase is gekomen die niet meer omkeerbaar is. En zij die dit jaar een dierbare hebben verloren. Hij heet u van harte welkom.
Bent u werkloos geworden, kunt u de hypotheek niet meer betalen, moet u van de bijstand leven, staat uw betrekking op de tocht of is het doek al gevallen? Jezus heet u welkom vanavond.

Lees meer...

Het werd avond en het werd morgen (Genesis 1:4)

Als het bij ons 00.00 uur is, middernacht, begint er een nieuwe dag. Deze nieuwe dag start om 12 uur ’s nachts ín de duisternis. We gaan eerst een deel van de donkere nacht door, leven daarna urenlang in het licht van de dag en duiken dan het donker weer in. Dan is onze dag rond. We eindigen de dag met dezelfde duisternis als die waarmee we deze begonnen. In feite gaan we van duisternis naar duisternis. Het licht is erdoor omgeven. Zit ertussen gevangen, zou je ook kunnen zeggen.
In de Bijbel kijkt men anders tegen dag en nacht aan.
De nieuwe dag begint in dat Bronnenboek ’s avonds. Rabbijnen hebben in het verleden het exacte moment bepaald: het moment, waarop in de avondschemering drie sterren aan de hemel te tellen zijn. Bij het vallen van de nacht begint de nieuwe dag. In Joodse ogen en met een bijbelse blik gaan we eerst de hele nacht door en worstelen we als het ware met de duisternis.
Hebben we deze overwonnen, dán wordt het licht. De dag is het stralende teken van de overwinning. De donkere macht móet het afleggen tegen het licht dat telkens weer geschonken wordt. In de Bijbel eindigt de dag in het licht. Het is het licht dat overwint.

Lees meer...

De verwachtingsvolle tijd komt er aan

Op dit ogenblik van schrijven wacht ik vooral op het moment dat ik predikant word, en wat dat me zal brengen. Ik kijk ernaar uit. Een deel van kerkelijk Alkmaar waarschijnlijk ook. Maar dé verwachtingsvolle tijd is, naast het heerlijk avondje, voor de kerk natuurlijk de advent. Al helemaal actueel gemaakt door het Groningse congres dat nadacht over de ster van Bethlehem. Volgens het congres mogen we de ster nu weer zien als echt gebeurd. Maar ja, ook al is de kans groot dat de ster daadwerkelijk waarneembaar is geweest: wat verwacht je vervolgens van zo’n ster? Welke verwachting zet je in beweging? Wat zie je als teken? 

Lees meer...