hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Overweging voor de Kerstnacht

Gemeenteleden en zij die zich met ons verbonden voelen,
Aan het begin van de dienst werd u welkom geheten en werd ons en aan elkaar een gezegende dienst toegewenst. Ik kom er nog even op terug.
Wat heeft u bewogen om vanavond naar deze kerk te gaan? Is het omdat u ieder jaar naar een Kerstnachtdienst gaat? Omdat u het fijn vindt gezamenlijk kerstliederen te zingen? Zou het niet ook kunnen zijn dat God de uitnodiging in uw hart heeft gelegd om hiernaartoe te komen? God herinnert ons eraan dat Hij in deze nacht zijn Zoon aan ons heeft geschonken als een hulpeloos en afhankelijk kind. Onze redder is geboren. Is Hij ook geboren in uw hart?
Daarom heet Hij iedereen welkom die te horen heeft gekregen dat zijn of haar ziekte in een fase is gekomen die niet meer omkeerbaar is. En zij die dit jaar een dierbare hebben verloren. Hij heet u van harte welkom.
Bent u werkloos geworden, kunt u de hypotheek niet meer betalen, moet u van de bijstand leven, staat uw betrekking op de tocht of is het doek al gevallen? Jezus heet u welkom vanavond.

 Bent u gedwongen om van de voedselbank afhankelijk te zijn, heeft u het besluit moeten nemen om te gaan scheiden, lijdt u onder de scheiding, is een van uw kinderen kwaad de deur uitgegaan, voelt u zich na de beëindiging van uw relatie eenzaam? U bent welkom als geen ander.
Hebben er gebeurtenissen plaatsgevonden die u het liefst zou willen vergeten? Hebt u een ander tekort gedaan, kunt u iemand niet vergeven wat hij of zij u heeft aangedaan? Voelt u alsof er op uw hart is getrapt? Jezus heet u welkom vanavond.
Wordt u op school of op uw werk gepest, gediscrimineerd of buiten spel gezet? Dan bevindt u zich in goed gezelschap. Wij zullen bijna allemaal wel iets hebben dat wij graag anders zouden willen. Hij heet ons allemaal welkom.
Ben ik nog iemand vergeten die in een categorie valt, welke ik niet hebt genoemd? Neemt u mij dan niet kwalijk, maar vergeet u niet dat ieder van ons hier door Hem is gewenst. Want ieder van ons is uniek. Ieder van ons is een ‘oogappel’ in Zijn ogen. Wij behoeven niet jaloers te worden op elkaar als wij beseffen hoe ieder van ons wordt bevoorrecht door Hem. Vindt u dat ik overdrijf? Ik zal heel kort het u duidelijk maken. Ik zal het doen door een voorbeeld:
Er waren eens 3 dochters bezig het huis van hun ouders leeg en schoon te maken. Hun moeder was al een paar jaar geleden overleden en nu was kort geleden ook vader gestorven. De boedel was al verdeeld, er was wat naar de kringloop gegaan, een deel, merendeels kleding, naar het Leger des Heils en naar Cordaid waren wat meubels die niemand wilde hebben gebracht. Er waren al aspirant-kopers voor het huis geweest en nu werden alle kamers schoon gemaakt. Op een gegeven moment zei een van de dochters tegen de anderen: ‘Ik hoop dat jullie het niet vervelend vinden als ik jullie vertel dat ik het idee heb dat onze vader mij wat heeft voorgetrokken. Als ik wat nodig had en ik had het niet, dan kon ik altijd bij hem terecht en zei hij er altijd bij: ‘Zeg het maar niet aan de anderen.’ Een van de anderen begon te lachen en zei: ‘Ik dacht dat ik werd voorgetrokken, want bij mij gebeurde het net zo. Hierop zei de laatste dochter: ‘Neem mij niet kwalijk dat ik het zeg, maar ik dacht hetzelfde.’
Zo heeft God heel veel kinderen en wij allen mogen weten dat ieder van ons het idee mag hebben dat hij of zij wordt voorgetrokken en een privébehandeling krijgt. God heeft daartoe zijn Zoon naar de wereld gezonden om ons te laten weten dat wij alleen door Hem gered zijn geworden, het feest dat wij vandaag vieren.
Maar als wij ergens op kraamvisite komen, wordt er altijd iets voor de baby meegenomen. Ik vraag het u in alle ernst: Wat zou u aan het kerstkind willen geven? Waarschijnlijk zal u denken: ‘Daar heb ik nooit over nagedacht. Daar is nooit over gesproken.’ Misschien denkt u: ‘Dat is een goede vraag om over na te denken.’ U kunt u afvragen: ‘Waar zou ik het Kerstkind blij mee maken?’ Het mag natuurlijk best wat moeite kosten. Het kan niet een zichtbaar kado zijn. Dus iets geven van uzelf, dat niemand ziet behalve Hij. Ik zal het u wat gemakkelijker maken en wat duidelijker worden.
Ik geef u een voorbeeld. Wij kennen allemaal wel thuis of na een sterfgeval in de familie de gebruikelijke zolderopruiming. Op een zolder wordt van alles bewaard waar geen afstand kan worden gedaan. Elk voorwerp herinnert ons aan een vreugdevolle gebeurtenis, maar kan ons ook doen herinneren aan wat er in het verleden is voorgevallen waar wij liever niet meer aan willen worden herinnerd of aan terug willen denken. Ergens weten wij dat het wel beter zou zijn als wij dergelijke zaken zouden opruimen, maar alleen de gedachte daaraan doet ons besluiten om het nog maar te laten liggen en het uit te stellen.
Zo is het ook met ieder van ons. In ons achterhoofd bevinden zich allerlei zaken die ons bezwaren of waar wij nog kwaad over kunnen worden dat zij hebben plaatsgevonden. Dat kan zo verschillend zijn. De een draagt een kruis omdat die persoon gescheiden is waar hij of zij maar niet los van kan komen, het verdriet van het verlies van een kind of echtgeno(o)t(e), van het gepest worden, van een vorm van discriminatie, kinderen die geen contact met de ouder(s) willen hebben, van het eenzaam zijn, je vrienden en vriendinnen zien je niet meer, moeilijk aansluiting kunnen maken in bepaalde kringen, enzovoort.
Ieder van ons zal in zijn of haar leven een of meerdere malen diep teleurgesteld zijn om wat anderen hebben veroorzaakt. Denkt u maar eens aan het roddelen over iemand. Kinderen die het niet meer zien zitten om verder te leven en een eind aan hun leven willen maken. Dan bent u vanavond in goed gezelschap en op uw plaats. Wat het Kerstkind zou willen is, dat u Hem in uw hart toelaat zodat Hij in uw verleden alles kan opruimen waar u niets meer aan hebt omdat u de omstandigheden niet kan veranderen. Hij wel. Hij kan u van de nare voorvallen in uw leven bevrijden. Alle kwade herinneringen bij u wegnemen. Uit liefde is Hij voor ons geboren, uit liefde is Hij voor ons gestorven, uit liefde is Hij uit de doden opgestaan, uit liefde wil Hij ons vrij maken als wij Hem maar willen toestaan om Hem een plaats te geven in ons leven welke Hij van ons vraagt.
In Math. 11: 28 – 30 staat: ’Komt allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Zijn dat geen woorden van Hem die diep ons hart behoren te raken?
Ik heb eens een droom gehad welke ik mijn leven nooit zal vergeten. Jezus stond op een heuvel en riep alsmaar bovengenoemde woorden. Om Hem heen ging een grote menigte als een rij op afstand heen en weer. Ieder droeg een zware last. Soms waren er die nog strompelend vooruit kwamen , anderen vielen onder de last en werden weer overeind geholpen. Maar iedereen kon Zijn woorden verstaan. Af en toe was er iemand die de rij verliet en met zijn/haar last de heuvel opging om die voor Zijn voeten neer te leggen. Ook ik bevond mij in de rij en droeg een zware last aanmaakhout. Ik bezweek er bijna onder. Op een gegeven moment kwam de gedachte bij mij op: ‘Ik lijk wel gek om dit nog verder te dragen.’ Ik verliet de rij en ging ook naar Hem toe. Tijdens mijn laatste val, viel het grote pakket precies voor Zijn voeten. Mijn kleren waren doorweekt van het zweet en ik had het koud gekregen. Jezus riep mij bij Hem en zei liefdevol: ‘Henk, jij hebt het zo koud gekregen, Ik zal voor je een vuurtje maken, dan ben je zo weer warm’. En voordat ik het wist, brandde mijn takkenbos als een lier en was ik binnen korte tijd weer warm en waren mijn kleren droog. Na vijf minuten was het vuur al weer uit. Zelf zag ik mij voor mijn kop slaan en vroeg mij af hoe ik zo gek heb kunnen wezen om al die tijd die takkenbos op mijn rug te dragen. Hé, de pijn in mijn schouders was ook weg. Die Bijbeltekst heeft heel veel bij mij teweeg gebracht. En dat kan ook voor u zijn. Al zou u beginnen met één last van u af te leggen en het kado geven aan het Kerstkind. Dan kan uw leven al minder zwaar zijn. Als u verder met Hem wilt gaan, bidt dan tot Hem en leg een of meerdere slechte herinneringen in Zijn handen, dan komt alles weer in orde. Het eerste zal Hij u zeggen: ‘Kijk niet om, dat is nu van Mij. Ik zie nog meer lasten waarvan Ik je kan verlossen. Mag Ik het doen? Je zult er geen spijt van hebben.’
Laten wij een ogenblik stil zijn en ons bezinnen waar wij vanaf willen om dat aan het Kerstkind aan te bieden en leg het in gedachten bij Hem neer en zie als het ware Zijn glimlach van dankbaarheid.
Ik wens u gezegende Kerstdagen.
Henk Laarman