hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Terug naar de bron.

adventIn dagblad Trouw stond in een interview met de scriba van de PKN dat we opnieuw moeten beginnen, terug moeten gaan naar de basis, naar de bron; we moeten ons herbezinnen. Het heeft een hele discussie losgemaakt bij de mensen en dat is goed, want herbezinnen kan nooit kwaad.

Wat houdt dat in: terug naar de basis, naar de bron. Lastige vraag die, denk ik, niet zo maar te beantwoorden is. Het heeft volgens mij te maken met grondbeginselen van waaruit je wilt leven, wat is de grond van je bestaan, van waaruit neem je besluiten, hoe is je houding ten opzichte van de medemens. Wat geeft inzicht in wat er toe doet in het leven, aan welke bron laaf je je.
Welke godsdienst je ook neemt, de basis, de bron, is altijd Gods liefde voor de mensen die de grond van ons bestaan is. Vanuit die liefde mogen wij er zijn en leven in verbondenheid met elkaar. Dat dit niet altijd lukken wil moge duidelijk zijn. Het ego zit ons vaak in de weg, en geld en macht hebben ook een grote aantrekkingskracht.
Eind november begint de adventstijd, een tijd van hopen en verwachten, van toegroeien naar de geboorte van het vredeskind dat in Zijn leven liet zien wat Gods liefde voor ons mensen inhoudt.
Ook al lijkt vrede verder weg dan ooit nu het Midden Oosten in de brand staat en vele mensen op de vlucht zijn voor het geweld in hun land en hopen op een betere, veilige toekomst ergens anders.
Wat zou de geboorte van het kerstkind voor hen nu betekenen in deze bange tijd.
Iemand zei tegen mij dat ondanks dat we kerst al zo vaak gevierd hebben, advent ons er steeds aan herinnert dat we mogen blijven hopen op vrede en gerechtigheid. Dat we iedere keer opnieuw ons mogen bezinnen wat die vrede en gerechtigheid voor ons inhoudt, wat het wil zeggen te leven van Gods liefde in deze gebroken wereld die bol staat van alles wat niet goed is.
Gods liefde die in en tot ons komt, een zachte fluistering vanuit een verborgen stilte, getuigend van licht waardoor wij in de ruimte van vrijheid gezet worden. Het zet ons in beweging naar vrede en recht. Een stem die de stilte niet breekt maar onweerstaanbaar is, weerloos tegen elke ontkenning maar die niet los laat, die boeit, bemoedigt en troost.
Ik wens u een goede, zinvolle adventstijd toe.

Met vriendelijke groet,
Marja Lit.