hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

De toekomst van de kerk

Sibilla Verhagen

trefpuntWe staan weer voor een nieuw jaar: 2016. En we weten nu al dat dit jaar iets treurigs met zich mee gaat brengen, namelijk de sluiting van de Trefpuntkerk. Nu kan deze sluiting nog zo begrijpelijk en weloverwogen zijn, toch blijft het pijn doen. Allereerst voor de mensen die er direct mee te maken hebben. De mensen voor wie de Trefpuntkerk hun geloofshuis is. Zij moeten in deze maand januari gedwongen verhuizen. En natuurlijk zijn ze van harte welkom in die andere geloofshuizen in en rond Alkmaar. Maar toch, ze moeten afscheid nemen van hun vertrouwde plek, en dat stemt treurig.


Mocht je nu denken, de pijn zit alleen bij de direct betrokkenen van de Trefpuntkerk, dan vergis je je. De sluiting is ook een droevig gebeuren voor de mensen daarbuiten. Want elke kerk die gesloten wordt, is er één minder. Het is een plek minder waarin we Gods liefde kunnen leren kennen. Een plek minder waarin we dat wonderlijke kerstverhaal van God bij ons, niet meer zullen horen. Ik weet wel, het is niet de eerste kerksluiting. Maar dat maakt het niet minder erg. Dat maakt het juist erger. Wat zal het vervolg zijn van zo’n reeks: 5 – 4 – 3? Een logisch vervolg is: 2-1. En het eind van deze reeks? Volgens mij eindigt deze reeks met steeds min 1 bij: 0. 

In de afgelopen maand december zag ik een discussie bij het tv-programma Arena. Het ging over de vraag of het erg is dat de kerk in Nederland krimpt. In het programma zat Tom Mikkers, de voorman van de remonstranten. En door ervaring wijs geworden, hebben de remonstranten eens goed nagedacht over hun toekomst als kerk. Omdat, zo zei Mikkers, hij het droevig vond dat met het verdwijnen van de kerk ook die lijn met boven, die lijn met God, verdwijnt. Of beter gezegd, het besef van die lijn verdwijnt. Het wekte mijn nieuwsgierigheid, en ik heb op internet het onderzoek van Motivaction opgezocht dat de remonstranten twee jaar geleden lieten doen. Hieronder een stuk uit de conclusies en de aanbevelingen van dit onderzoek:

Drempel 1: een grote onbekendheid van de remonstranten, zowel in naamsbekendheid als waarin de RB zich onderscheidt van andere geloofsgemeenschappen.
Drempel 2: onduidelijkheid voor nieuwe leden wat de RB hen te bieden heeft voor hun eigen persoonlijke geloofsleven.
Aanbeveling om mensen te bereiken: een landelijke media campagne.

Drempel 3: een sterk contrast tussen een eigentijdse en vrije geloofsbeleving en een traditionele vorm en uitstraling.
Aanbeveling: Eigentijdse en vrije geloofsbeleving flankeren met eigentijdse vormen naast de traditionele.
Aanbeveling: niet-kerkelijk begrippenkader meer aansprekend voor doelgroep, op zoek naar aansprekend begrippenkader.

Drempel 4: Een sterke focus op een rationele en op woord en tekst gebaseerde benadering van religie en zingeving.
Aanbeveling: doelgroep wil niet alleen intellectueel verrijkt, maar ook emotioneel geraakt worden.

Drempel 5: Het interne beeld van het belang en de rol van nieuwkomers binnen de Remonstrantse Broederschap.
Aanbeveling: andere grondhouding van leden ten opzichte van potentiële nieuwe leden noodzakelijk. Beschouw hen niet als nieuwe steunpilaren van het bestaande, maar als mensen die nieuwe impulsen en inzichten bieden.
Aanbeveling: remonstranten kunnen een belangrijke rol vervullen voor mensen die zich niet aan de remonstranten willen binden en vice versa.”

De remonstrantse kerk is niet dezelfde als de PKN. Maar als ik de drempels en aanbevelingen zo lees, dan gaan deze voor een groot deel ook op voor de PKN. Laten we ervan leren. Voor de toekomst. Het hoopvolle is dat de ledendaling van de Remonstranten het afgelopen jaar gestopt is.