hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Senioren-Paaswijsheid van de oudere broeder Victor

Christus de Verlosser Rio de JaneiroWat houdt die gang in, dat pad dat Jezus ging? Voor ons, die hier nog altijd leven, is het de vraag hoe kunnen wij hier iets aan hebben? Wat is dit Pasen voor ons? Wat mij steeds meer inspireert, is het beeld van Jezus als onze oudere broeder. Voor ons, die hier bestaan, kan het troostend en hoopgevend zijn om te weten dat er iemand is, die in het licht leeft nu en die van wijsheid getuigt, die nu liefde is. Maar niet iemand die zogezegd mooi makkelijk praten heeft vanuit zijn plek in zijn hemel. Maar iemand die weet heeft van het leven. Die de ervaringen is doorgegaan. Die weet heeft van de menselijke problematiek. En die ze te boven kwam. En die samen met de Trooster die hij de Vader gevraagd heeft te zenden, terugkeert in het leven van alledag, om de mensheid te helpen met de bouw van een nieuwe harmonieuze manier van leven, op deze aarde, voor mens en dier.


Eigenlijk heeft Pasen op deze manier alles te maken met een oud beeld van Christus als Victor, als overwinnaar. In die traditie wordt daarmee bedoeld ‘overwinnaar van de dood’. Vanwege de opstanding. De opwekking door Gods Geest. Een opstanding uit de dood. De dood is echter veel meer dan een lichamelijk niet meer functioneren. De dood staat voor moedeloosheid, voor angsten en zo voort. Het is ‘het licht niet kunnen grijpen’ doordat het leven als te zwaar wordt ervaren.
‘Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten?’ is een gevoel dat velen, ik durf te zeggen een ieder van ons gehad heeft, vaak zonder dat het zo geformuleerd is. Het gaat om een gevoel van niet verder kunnen en er geen gat meer in zien. Dit is de dood die overwonnen wordt. De overwinning houdt in dat er een licht is, na dit moment. Het Licht dat op een bepaald moment doorbreekt in iemands leven, is altijd een persoonlijk licht. In de zin van: een inzicht dat in iemands persoonlijke leven binnenkomt. Een inzicht dat van binnenuit aan de oppervlakte komt en heel vaak heeft het te maken met hoe iemand zelf in zijn en haar leven met de dingen omgaat of tegen de zaken aankijkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: ‘op deze manier kan of wil ik niet verder gaan: ik ga voor mezelf opkomen’. Of (kijkend naar de wereld): ik laat me niet meer leiden door de stemmen die uitgaan van ‘ieder voor zich’ en het ‘optrekken van muren’, maar: ik kijk daarentegen naar de mogelijkheden en een nieuwe ‘helende’ manier van met elkaar omgaan, op basis van samen delen en ‘recht doen’.
Als we dit lichtend Paasgeschenk van onze oudere broeder aannemen laten we zien in het leven dat wij ‘in Hem zijn opgewekt door het geloof in de dynamiek (kracht) van God’ die we haar werk hebben laten doen (Colossenzen 2, vers 11). Vrolijk Pasen, en veel leesplezier!

Jerke de Vries