hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Tussen Pasen en Pinksteren

pasen pinksterenWe kennen het gezegde “Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen dan….”. Het wordt meestal gezegd van iets dat voor onmogelijk wordt gehouden. Je kunt het wel willen maar het zal toch niet gebeuren. Het is een gezegde van heidenen want in het Nieuwe Testament waar over Pasen en Pinksteren wordt gesproken vallen beide feesten wel degelijk op één dag. Alle vier de Evangeliën hebben verschillende verhalen over de uitstorting van de Heilige Geest die wij met Pinksteren vieren. Maar ze zeggen allemaal dat direct na de opstanding de volgelingen van Jezus van Nazareth hem hebben ontmoet en dat hij zijn Geest op hen legde. Hij blies zelfs op hen is het verhaal. Tussen Pasen en Pinksteren gingen ze dagelijks naar de Tempel om te bidden staat er dan. Alleen Lucas gaat er overigens van uit dat de Hemelvaart na 40 dagen plaatsvond.

De andere verhalen lieten het in het midden of geven de indruk dat het direct na de eerste verschijning gebeurde.
Wat moeten wij nu met die verschillende verhalen. Wij vieren immers keurig de eerste Paasdag en gaan dan op de Tweede Paasdag naar de Meubelboulevard. En met Hemelvaartsdag willen we best een fietstochtje door de natuur maken, of zelfs een hele dag in de natuur doorbrengen. Velen gaan overigens die dag niet meer naar de Kerk om de Hemelvaart van de Heer te vieren. Met Pinksteren zingen we dan nog netjes over de vurige tongen en de vele volken die het Woord in de eigen taal horen om op Tweede Pinksterdag weer eens naar de meubelboulevard te gaan. Maar waar blijft die Geest?
De apostelen wisten het wel. Die Geest was voor hen de drijvende kracht om naar de Tempel te gaan. Daar werden de offers gebracht, daar werden de Psalmen gezongen. Om tijdens het Pesachfeest en ook nog tijdens het Wekenfeest, wat wij Pinksteren noemen, naar de Tempel te gaan was wel heel bijzonder. Volgens Deuteronomium moest je tijdens die feesten een maaltijd houden met je familie, de Priesters en de Levieten en de armen en de vreemdelingen die bij je waren. In de Tempel werd overigens niet alleen geofferd en gezongen maar werd ook de Tora, de leer van Mozes, bestudeerd. Jezus van Nazareth had er aan mee gedaan toen hij 12 jaar was geworden.
Die Geest van Jezus en die leer van Mozes, daar draaide het leven van de apostelen dus om nadat ze Jezus van Nazareth na zijn dood hadden ontmoet. Ze leerden in de Tempel dat de God van Israël niet in leven hoefde te worden gehouden door het brengen van offers maar dat je elke dag mag bewijzen dat wat je ontvangen hebt, dat wat je bezit of inkomen is, je toevalt uit de hand van de Eeuwige en dat dit geschenk gedeeld mag worden met hen die minder kregen door wat voor oorzaak dan ook. Dat zullen ook wij dus moeten leren in de tijd die ligt tussen Pasen en Pinksteren. Straks met Pinksteren mogen we het aan iedereen vertellen. Dat is minder eenvoudig dan het vroeger was. Veel mensen in onze samenleving hebben geen weet meer van de leer van Mozes, van heb uw naaste lief als uzelf en zo. Ze hebben geen weet meer van de richtlijn je samenleving in te richten volgens die richtlijn van liefde. We zullen dus woorden moeten vinden om dat duidelijk te maken in hun eigen taal. Straks met Pinksteren zullen we overigens leren dat we ons daar ook weer niet heel druk over hoeven te maken, als wij het verhaal vertellen, desnoods door het voor te leven, dan zorgt de Geest er voor dat iedereen het kan verstaan. Voor Jezus weer terug komt en God op deze aarde zal willen wonen moet er nog heel veel gedaan worden. Tussen Pasen en Pinksteren moet er dus aan de oogst gewerkt worden. Aarzel niet, maar vat het werk aan.

Bas van der Bent