hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

In vuur en vlam

vuur150Pasen ligt achter ons, maar met het feit dat Jezus geleden, gestorven en opgestaan is, voor jou en mij, kunnen we verder. We mogen biddend uitzien naar Hemelvaart en Pinksteren.
Door de meeste mensen wordt Pinksteren veelal geassocieerd met gewoon even lekker vrij zijn en Pinkpop. Veel mensen weten niet wat Pinksteren inhoudt, het is veel meer dan alleen lekker vrij zijn en “chillen” op Pinkpop. Wat natuurlijk niet verkeerd is. Maar het is veel meer. Zelf vind ik Pinksteren één van de wonderlijkste gebeurtenissen in de Bijbel.

Tijdens Pinksteren gedenken wij dat de Heilige Geest als eerste is uitgestort over de discipelen. Jezus had Zijn discipelen beloofd hen, na Zijn vertrek naar de hemel, niet alleen te laten. Hij zou de Trooster sturen oftewel de Heilige Geest. Na Hemelvaart wachtten zij dus op de Heilige Geest. In Handeling 2:1-4 lezen wij dat de Heilige Geest is gekomen en dat er ook allerlei uiterlijke tekenen te zien waren. Er kwam het geluid van een wind en er leken tongen van vuur op hen te komen. Vanaf dat moment kwam uit wat Jezus had gezegd, de Geest van de Vader en de Zoon kwam op alle volgelingen van Jezus.
Wat betekent dat voor ons? Via de Heilige Geest praat God met ons, Hij staat op deze manier met ons in verbinding. Je kunt het vergelijken met je beste vriend of vriendin met wie je praat en met weinig woorden begrijpen jullie elkaar. Iemand anders snapt niets van jullie gesprek, maar jullie voelen elkaar feilloos aan. Fijn zo’n luisterend oor, iemand die je begrijpt. Net als een vriend wil Jezus ook graag met ons praten en in verbinding met ons staan. Het klinkt allemaal wat mysterieus, maar dat is het niet. God wil met jou een relatie opbouwen. Hij wil een goede vriend van jou zijn en je vullen met Zijn Geest.
Als wij ons laten vullen met Zijn Geest, dan gaat er van binnenuit iets veranderen. Je kunt het vergelijken met een zelf bruinende crème. Er ontstaat een andere kleur. De Heilige Geest helpt jou en mij om steeds meer te worden zoals Jezus. Het doet ons groeien in: ”Liefde, vreugde en meer vrede in je leven, je hebt meer geduld met jezelf en met anderen, je wordt vriendelijker, krijgt kracht om te geloven, je wordt zachter en kan je beter beheersen.”
Gods Geest wil ons ook helpen om onze kerk in Alkmaar een bloeiende en een aantrekkelijke gemeente te laten zijn. Een gemeente waar zowel jongeren als ouderen zich thuis voelen. Waar we in verbinding met elkaar en met God leven. De Geest is juist over de gemeente uitgestort om ons zo door Gods liefde mee te nemen, zodat we heel dicht bij Hem willen leven. Wij hebben Zijn Geest niet alleen nodig met Pinksteren of in de kerk, maar ook in ons dagelijkse leven. Durf jij het aan om je in vuur en vlam te laten zetten door Gods Heilige Geest?
Ik wens jullie allen een geweldige Hemelvaart en pinksterdagen toe!

Alexander Noordijk
Jongerenwerker JOP PG ALKMAAR