hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Vakantiebelevenis

Ook dit jaar zijn Hilde en ik naar Ruinen gegaan. Door omstandigheden was het nu maar voor twee weken. Hopelijk wordt het volgend jaar langer. Zondags gingen wij ook weer naar Pesse voor de dienst. Het maakte op ons weer een grote indruk. Hoe gemoedelijk en gezellig was het na de dienst tijdens het koffiedrinken. Gemeenteleden vinden het fijn dat er altijd zoveel gasten naar hun dienst komen. Bij het openingsgebed bad de jonge dominee Gerard o.a. of de Heilige Geest onder ons aanwezig wilde zijn en dat er iets zou gebeuren (!). Wat zou hij bedoelen?

 

Daar kwam ik later achter. Tijdens zijn preek vertelde hij dat hij dagelijks een bladzijde uit de bijbel las welke in het Hebreeuws was gesteld. Op een dag had hij iets uit Ezechiël gelezen waarbij hem één regel bijzonder had getroffen. Kort erna bezocht hij een bijeenkomst waar iemand zou spreken. Laat het nu net ‘toevallig’ over de regel zijn die hem had getroffen. Toen hij verslag aan zijn vrouw deed, opperde zij dat hij ook eens moest nadenken dat het ook wel eens een Woord van God zou kunnen zijn. Daar kon ik het mee eens zijn. Toeval bestaat niet, het valt je toe. Korte tijd later werd Gezang 48 uit het oude liedboek gezongen. Ik ben er niet met mijn gedachten bij geweest. Mij trof het lied ernaast, Gezang 47: “Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep om zomaar zonder praten hun netten te verlaten. Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij om alles op te geven en trouw Hem na te leven. Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam. ’k Wil in uw woning wezen voor nu en voor nadezen. Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook u terzij of mij en vraagt ons Hem te geven de rijkdom van ons leven”.

Het leek wel of er een vergrootglas op deze tekst was gelegd, zo’n indruk liet het op mij achter. Thuisgekomen bij het openen van de post stond in een folder: Ps. 37: 5a Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. “Toevallig”? Ik denk van niet. Het is voor iedereen een boodschap die hierop neerkomt: Laat het verleden los, vertrouw Hem in het heden en leg de toekomst in Zijn handen. Voor velen begint straks de vakantie. Stuur een kaartje naar hen van wie u weet dat zij thuis zullen blijven door wat voor omstandigheden dan ook. Een fijne vakantie wens ik u toe en voor de thuisblijvers? Probeer bij Hem rust te vinden of zoek elkaar op.

Henk Laarman