hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Even voorstellen: Albert Kozijn

albertWie is die Albert Kozijn? Ik ben geboren in Harderwijk, opgegroeid op diverse plekken in Nederland in een gereformeerd gezin. Samen met drie jongere broers heb ik een liefdevolle opvoeding genoten en een redelijk onbezorgde jeugd gehad. Mijn vrouw, Marianne en ik hebben elkaar via de GJV in de Gereformeerde kerk van Heemskerk leren kennen, hebben daar belijdenis van ons geloof gedaan en ons huwelijk laten inzegenen. Wij hebben twee kinderen mogen krijgen, een zoon Albert jr. en een dochter Annemarie. Beiden wonen met hun partners in Heiloo. Een gezin waarin de ander, met of zonder problematiek, een belangrijke plaats inneemt en gastvrijheid hoog in het vaandel staat.

We zijn inmiddels bijna 37 jaar getrouwd en voelen Gods zegen rusten op ons huwelijk. Beiden aanvaarden wij de Bijbel als Gods leidraad in ons leven. Wij zijn “mensen mensen” die ervaren dat onze relatie met God vorm en inhoud krijgt juist in die relatie met de ander. Heiloo is inmiddels al een dikke 25 jaar onze woonplaats.

Na een bancaire carrière van ruim dertig jaar in binnen- en buitenland ontstond bij mij het verlangen om meer direct in dienst van God te staan. Van 2004 tot 2007 heb ik theologie gestudeerd aan de toen net opgerichte Engelse opleiding bij de VU. Veel van mijn medestudenten kwamen uit migrantengemeenschappen. In die periode heb ik veel geleerd en genoten van de veelkleurigheid in geloofsbeleving en cultuur. Daarnaast werkte ik als pastor bij wat toen de PGA heette, de Pinkstergemeente Alkmaar. Mijn verdere theologische opleiding, de PKN minor voor kerkelijk werker heb ik in 2014 voltooid bij de Christelijke Hogeschool Ede.

In november 2010 kreeg ik de gelegenheid om als interim justitiepredikant te gaan werken in de gevangenissen in Ter Apel en Veenhuizen. Vanaf het begin voelde ik dat de omgeving en het werk mij pasten als een veelkleurige herdersmantel. Naast pastoraat had het voorgaan in kerkdiensten in verschillende talen mijn hart. Daarnaast werd ik voorzitter van het team geestelijke verzorgers en was ik verantwoordelijk voor de werving en ondersteuning van de vrijwilligers. Deze vrijwilligers sloegen de brug van de kerk buiten de muren naar de kerk binnen die muren. Een boeiende plek om te mogen werken, maar ook een duistere omgeving waar Gods aanwezigheid soms moeilijk voelbaar is. Door bezuinigingen werden alle interim contracten per 1 januari 2014 beëindigd.

Het jaar daarna werkte ik als ondersteuner voor het bestuur van de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) op het gebied van organisatie en gemeente-opbouw. Vanaf begin 2015 tot vorige maand was het UWV mijn werkgever. Een moeilijke periode waarin je op jezelf wordt terug geworpen en waar Gods hand in de vorm van steun van echte vrienden zichtbaar wordt. In de voorbije jaren hebben Marianne en ik in de barse praktijk sterk leren vertrouwen op God. De hoop op werk vervloog langzaam in rook.

Maar waarachtig een klein wonder geschiedde. Een advertentie op het internet voor een kerkelijk werker in Alkmaar. Gebeld, gesolliciteerd, gesproken met de sollicitatiecommissie, kennis gemaakt met de andere beroepskrachten, voorgedragen aan de kerkenraad en aangenomen. Sinds 15 augustus j.l. mag ik binnen onze gemeente in sectie Zuid dienen als pastor voor hen die 75 jaar en ouder zijn. Een bijzonder voorrecht!
Inmiddels ben ik als “buitenpoorter” lid van de gemeente geworden. Marianne en ik hebben met een aantal van u al kennis gemaakt, we zien er naar uit de gemeente verder te leren kennen. Met Jerke en Marja heeft een intensieve werkoverdracht plaatsgevonden en met Nielspeter vindt regelmatig overleg plaats waarbij ik graag steun op zijn ervaring binnen onze gemeente. Overigens, de vraag is niet zozeer wat ik ga doen maar meer hoe ga ik het doen. Onze kerkenraad heeft mij voor 23 uur per week en voor een periode van 1 jaar aangesteld. Met meer dan 400 75+ers in sectie Zuid lijkt dit dweilen met de kraan open. Gelukkig sta ik er niet alleen voor. De groeiende kameraadschap met onze predikant, Nielspeter Jans, vormt de basis voor een fijne samenwerking waarin we elkaars zwakke punten mogen herkennen en ondersteunen en waarin onze sterke punten complementair ten dienste van de gemeente mogen staan. Daarnaast prijs ik mezelf gelukkig met de vele nijvere en bekwame handen van hen die onze gemeente vrijwillig dienen.

Van Jerke en Marja heb ik een lijst met namen gekregen van broeders en zusters die wegens hun omstandigheden met regelmaat werden bezocht. Die bezoeken zal ik voortzetten. Daarnaast ben ik op afroep beschikbaar voor iedereen van 75 jaar en ouder binnen sectie Zuid die behoefte voelt aan een bezoek/gesprek. (mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en tel: 0630381791).

Mijn formele werktijden zijn maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. Voor dringende zaken kunt u mij altijd bellen. Mocht ik niet direct antwoorden spreek dan a.u.b. een bericht in, ik probeer dan zo snel mogelijk te reageren. Op vrijdagmorgen bent u tussen 10.00 en 12.00 van harte welkom in de kerk (predikantenkamer) voor een gesprek of gewoon even kennismaken.

Zoals binnen elke gemeente leven er ook bij ons gevoelens en emoties in het positieve en in het negatieve voortkomend uit een nabij verleden. De vorming van de Protestantse Kerk Nederland in de voorbije jaren en het sluiten van kerkengebouwen door heel Nederland als gevolg van afnemende ledenaantallen zijn daar voorbeelden van. Veranderingen kunnen verwarrend werken en afstand scheppen. Als pastor mag ik naast u staan en een stukje met u verder gaan in het verwerken van het oude en het zoeken naar wat het nieuwe kan brengen. Als het sluiten van kerken leidt tot het sluiten van harten, dan sluiten wij gezamenlijk de gemeente. Dat God dat verhoede.

Ook een pastor is een mens. Een mens onder de mensen. Het is menselijk om fouten te maken, dus ook een pastor maakt fouten. Mocht dat het geval zijn, aarzel dan niet, kom dan naar me toe. Dan kunnen we samen een oplossing zoeken, vergeving vragen en vergeven. En dan …………. dan kunnen we samen verder. Samen! Verder!

Tot ziens bij u thuis of in de kerk.

Albert Kozijn