hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Koningskinderen

Rijke jongelingZij, die mijn vakantiebelevenis in de vorige uitgave hebben gelezen, mogen weten dat het verzoek ‘Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem’ een diepe indruk op mij heeft achtergelaten. Thuisgekomen begon ik me te interesseren in een boekje dat ik had gekregen met als titel ‘Zie uw Koning komt’ van Frans Horsthuis met wie ik na 25 jaar weer contact heb per e-mail. De inhoud is zeer indringend waardoor ik het nu voor de tweede keer lees. Tussendoor las ik van Henri Nouwen ‘De woestijn zal bloeien’. Beiden gebruiken teksten die nauw verwant aan elkaar zijn. Ik zal u een voorbeeld geven.


Als wij volgelingen van Jezus zijn, heeft Hij een boodschap voor ons. In Mt. 19: 16 wordt het verhaal verteld van de rijke jongeling. Het begint met de vraag van de jongeman wat hij moet doen om het eeuwige leven te bereiken. Hij vraagt in wezen naar de minimumvoorwaarden wat hij moet doen; bovendien gaat het hem slechts om eeuwig leven. Jezus vertelt hem dat dit haalbaar is door de geboden te onderhouden. De man zegt, dat hij dat al doet, maar voegt er aan toe : ‘Wat ontbreekt mij nog?’ Jezus keek hem met liefde aan. Dat was een onverwachte reactie. Maar met wat Hij daarna tegen hem zei, gaf Jezus hem de mogelijkheid het maximum uit zijn leven te halen. U weet hoe het eindigt. De prijs was voor hem te hoog.
Jezus zei zelf op zijn laatste dag dat hij Koning was. Jezus zou zijn volgelingen die nauw bij Hem zijn betrokken, deelnemers aan zijn koningschap willen maken. In Dan. 7,18 spreekt God over ‘de heiligen van de Allerhoogste, die een eeuwig koningschap’ zullen ontvangen. Pffff. Dat is een taal die nog op mij moet inwerken. Het zegt eigenlijk dat wij door Jezus worden geroepen om heel nauw met Hem te leven en alles aan Hem over te laten. Maar dan ook alles wat in ons leven zal plaatsvinden. Niet meer terugkijken wat er is geweest, niet bij de gemaakte fouten stilstaan, geen zorgen maken voor de toekomst. Kunt u dat? Bent u hiertoe in staat? Ja zeg ik u, als u overal Jezus bij betrekt.
Ik denk terug aan vroeger toen wij in de gebedsgroep het lied zongen: ‘Geest van God maak in dit uur al uw kinderen vrij’ en daarin kwam voor: ‘Neem mij, vorm mij, vul mij en zend mij.’ Het boekje van Henri Nouwen omschrijft het zo dat God de Vader het Leven van Jezus heeft genomen, heeft gezegend bij de doop bij Johannes, wordt gebroken door het Kruis en wordt gezonden om brood te zijn voor de armen, bloed te zijn om het eeuwige leven te krijgen en de zorgen, problemen in je omgeving te delen. Geen gemakkelijke taak, maar wij staan er niet alleen voor. Jezus is bij ons en samen kunnen wij de problemen aan.

Henk Laarman