hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Het lijden van de wereld

en de verwachting van de nieuwe wereld.
We zijn in de lijdenstijd aangekomen. Tegenwoordig noemen we dat de veertigdagentijd, uiteindelijk valt er over veel meer te overwegen dan alleen over het lijden. Maar die naamsverandering komt ook door de vraag waarop wij ons in die 40 dagen voorbereiden.

Is dat op het herdenken van de kruisiging op Goede Vrijdag? Of is het op het herdenken van de ontdekking van de overwinning op de dood op paasmorgen, de opstanding die we soms ook in de paasnacht herdenken met zelfs een vernieuwing van onze doop. In de Bijbel staat al een verhaal dat ons door de 40 dagen heen kan helpen. Het gaat over lijden, het gaat over door het water van de dood heen gaan en het gaat over die God die nooit los laat het werk dat hij begon. Het is het verhaal over Noach, over de ark, over al die dieren, over de aarde en over de mensen die moesten verdrinken. Vlak naast Alkmaar ligt Sint Pancras en daar is een kerk die ons herinnert aan Noach, de Regenboogkerk. Veel leden van de voormalige wijken Oudorp en Oost hebben hun weg inmiddels naar deze kerk gevonden. In het kerkgebouw van de Regenbooggemeente wordt op een heel bijzondere wijze vorm gegeven aan het herdenken van het lijden en het vertrouwen dan God ons het leven blijft schenken. Er staat een regenboog met een levensboom. Er is gekozen voor een levensboom omdat het een oud symbool is, die de dy­namiek van het menselijk leven symboliseert. De mens geworteld in de aarde, gericht met zijn takken naar de hemel. Zo staat en beweegt de mens zich tussen hemel en aarde. Tussen geboorte en dood. Zo is het vanaf het begin geweest en door God gewild. Aan die levensboom worden blaadjes gehecht met daarop de namen van de gemeenteleden die gestorven zijn. Na een jaar krijgt de familie het blaadje mee. Maar toen Noach de regenboog zag heeft God beloofd dat de aarde nooit meer op die manier zou worden verwoest. Er was één voorwaarde, de mens mocht niet meer het bloed van dieren eten. Wij doen dat wel. Maar in oude tijden geloofde men dat het leven gelegen was in het bloed van mens en dier. En voor het leven moet je de meeste eerbied hebben. Daarmee zijn we weer terug in de veertigdagentijd. Hoe groot het lijden op de wereld ook is, er komt een dag dat het Pasen is. Aan die opstanding kunnen we deel hebben als we voortdurend ons verzetten tegen het lijden dat mensen overkomt, ten uitbuiting en onderdrukking, tegen armoede en geweld, tegen het opzetten van groepen mensen tegen elkaar. De Bijbel zegt ons dat juist dat opstaan tegen het lijden ons het leven zal brengen, het leven van Christus dat ons door de God van Israël wordt geschonken. Zo eten we mee van de boom des levens, zo wordt het door het lijden heen ook Pasen voor ons.

Bas van der Bent