hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Een stil moment

Heel binnenkort begint de stille week of zoals anderen zeggen de goede week met als dieptepunt de Goede Vrijdag en als hoogtepunt Pasen, feest van de wederopstanding. Het is goed om gedurende de week voor Pasen soms even stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen waarin de apostelen terecht kwamen.

Dan noem ik als eerste het Heilig Avondmaal. Gedurende 3 jaren had Jezus de apostelen van alles geleerd hoe in bepaalde omstandigheden moest worden gehandeld. Op de avond voor zijn lijden kregen de apostelen de belangrijkste les van hun leven waarbij Jezus brood en wijn nam en het onder hen uitdeelde met de woorden dat het zijn lichaam en zijn bloed was dat Hij hun gaf. Jezus had ernaar verlangd om zichzelf weg te schenken (Luc. 22: 15-20) en de opdracht om in de toekomst hetzelfde te doen. Jezus maakte wat mee. De apostelen begonnen ruzie te maken wie de belangrijkste was, nadat Hij had gezegd dat Hij door iemand van hen zou worden verraden.
Dan het gevoel van eenzaamheid en verlaten zijn in de tuin bij de Olijfberg, waar de apostelen sliepen i.p.v. meebidden of hem moed inspraken. Vervolgens het moment dat er een leerling was die hem verraadde, de ontgoocheling van Petrus, de verhoren, de geseling, het geschreeuw van het volk: ‘Aan het kruis met hem’. Hij die alles voor zijn volk over had, kreeg de zwaarste straf die men hem kon geven. De kruisweg, de kruisiging, de tijd die Hij zo ongemakkelijk hing aan dat kruis. Allemaal gebeurtenissen die het overdenken dubbel en dwars waard zijn om een klein beetje met hem mee te voelen wat er allemaal in hem is omgegaan tijdens zijn laatste gang. Zelfs aan het kruis was Hij nog in staat om te spreken met een ander veroordeelde aan het kruis en met zijn vader. Als ik die teksten lees in de Bijbel, krijg ik het er koud van. Ik weet dat Hij het voor iedereen deed, dus ook voor mij. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn Naam is de enige op aarde die de mens redding biedt (Hand. 4:12).
Met Pasen is het echt een hoogfeest. Hij heeft woord gehouden, binnen 3 dagen zou Hij verijzen. Sindsdien leeft Hij voort. Hij is altijd onder ons aanwezig, ook als wij alleen zijn. Ook dan is het de moeite waard om nu en dan eens stil te worden. In moeilijke omstandigheden of momenten is het fijn te weten dat wanneer je de naam Jezus in je mond neemt, Hij er is om je kracht te geven om uit die situatie te komen. Maar Hij waardeer het ook als er niets is. Alleen het besef dat Hij bij je is, kan je hem daarvoor danken en gewoon zijn naam eerbiedig uitspreken. Dan lijkt het alsof je tegen je geliefde zegt: Ik houd van je. Ieder vindt het toch fijn als je bij een ander in de belangstelling staat en je aandacht ervan ontvangt. Jezus is als geen ander. Ook Hij vindt het fijn als zijn naam in je hart klinkt. Het kan niet anders dat dat van invloed zal zijn op je geestelijk leven. Ik wens u allen een mooie en gezegende paastijd.
Henk Laarman