hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Luisteren naar je hart.

De Stille week ligt weer achter ons. Bij mijn overwegingen in die week kwam ook naar voren dat Jezus tot zijn apostelen zei: “Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen“

(Mat. 29: 26-28). De voetenwassing is hiervan een voorbeeld. Het is dus de taak van christenen om de ander te dienen. Zijn wij hiervan voldoende bewust? Het zou niet mogen zijn dat wij alleen aan onszelf denken en aan onze medemens in nood geen aandacht schenken.

Binnenkort vieren wij het Pinksterfeest. Het feest van de nederdaling van de Heilige Geest. Ook wij hebben bij onze doop de Heilige Geest ontvangen, maar merken wij er iets van? In ons hart kunnen slechte gevoelens aanwezig zijn. Deze komen zeker niet van de Heilige Geest. Wanneer wij ons leven aan Hem ter beschikking hebben gesteld, hebben wij de Heilige Geest erg hard nodig om te denken en te handelen als Jezus ons voorgehouden heeft. Wij moeten leren luisteren naar ons hart wat Hij erin legt. Zo’n hemelse hulp is van onschatbare waarde. Ik zal u een voorbeeld geven. Er was eens een vrouw die thuis aan het stofzuigen was en zich realiseerde dat zij nog boodschappen moest doen. Tevens kwam het in haar op, dat haar buurvrouw in het ziekenhuis lag en was geopereerd en zij wist dat zij erg eenzaam was, Geen familie, geen vrienden die haar zouden komen opzoeken. Bij haar kwam de gedachte op dat zij toch eigenlijk moest stoppen met het zuigen en haar moest opzoeken. Het zou de gehele middag in beslag nemen. De buurvrouw keek ervan op dat zij kwam en hield haar de hele bezoektijd bezig. De ander wilde geen spelbreekster zijn en bleef tot het eind van de tijd. Toen zij weer thuis kwam, vond zij haar dochter in de kamer. ”Ja mam” zei ze “Ik dacht, dat ik eens naar mijn moeder moest gaan. Je was niet thuis, maar zag de stofzuiger staan en het boodschappenbriefje. Dus heb ik maar voor je gezogen en de boodschappen voor je gedaan.” Wat zou die moeder toen hebben gedaan? Haar vreugde was enorm groot. Ze zei: “Je bent een lieve, lieve schat. Ik hoop dat je bij mij blijft eten.” Zou het ook niet zo gaan met Jezus in ons hart. Zijn Geest had bij beide mensen een gedachte in hun hart gelegd en dat ten uitvoer gebracht. Laten wij met Pinksteren bidden dat Zijn Geest in ons hart tot leven mag komen en ons mag inspireren tot daden van naastenliefde.

Henk Laarman