hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Onze Vader

'Onze Vader, die in de Hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd'. Deze woorden, dit gebed, waren het afgelopen seizoen onze inspiratiebron in de groep KinK (Kunst in de Kerk).
In dit gebed leerde Jezus zijn discipelen en daarmee ook ons bidden. Het oude vertrouwde gebed riep veel ervaringen bij ieder van ons wakker. Het heeft te maken met de vraag: “wat is bidden”. Daarover hadden we persoonlijke gesprekken. Bidden kan ook het gevoel geven: “soms lijkt het, alsof de hemel gesloten is, ook al bid je..:”
Het 'Onze Vader' is een gebed, dat ik vroeger leerde van mijn ouders. Een kostbaar geschenk. Het gebed is met mij meegegaan in mijn leven. Het helpt me om me te wenden tot de Bron van Leven. Deze Bron is voor mij direct verbonden met het wonder van de schepping.
Hieronder ziet u een voor velen, bekend beeld. De zee, de rollende golfslag kan rust brengen. Het kan ook ruimte geven, om dat wat je benauwt uit te huilen, uit te schreeuwen. Wandelen langs de zee geeft mij een sterk gevoel van verbondenheid met de Schepper en doet mij zingen, bidden: “Op de levensreis van mensen, in de stormen van de tijd, blijft de Geest van Liefde stromen, eeuw'ge Liefde, die bevrijdt.”
In het boek “De reis van je hoofd naar je hart”, gaat Leo Fijen in gesprek met monniken, over wat hen gaande houdt in het leven. Bruno Gooskens (abt in klooster Mariawald, Duitsland) vertelt wat het bidden van het 'Onze Vader' voor hem betekent. Ik citeer hem: “Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome. Ik heb als monnik geleerd om die woorden elke dag te doen. Ik bid het Onze Vader om Zijn Naam te verheerlijken, want het is mijn opdracht om in het alledaags God te heiligen. Dat is mijn kleine rol als medeschepper”. Uit deze woorden spreekt voor mij grote verwondering voor de schepping en eerbied voor het geschenk van het leven. En daarbij de opdracht om ieder op haar, zijn eigen plek in het leven medeschepper te zijn van hoe de wereld is bedoeld.
Tenslotte: de kunstwerken, die zijn gemaakt door de groep “KinK” zijn vanaf september te zien in de hal van de Blije Mare.

Marijke Geerse