hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Ik zal jullie missen!

Lieve gemeenteleden van de PG Alkmaar,
Ik zal jullie missen!
Als we straks, op de eerste zondag van de advent, de eerste kaars aansteken, de eerste van een serie van vier, dan maakt dat ons duidelijk, dat het steeds lichter kan worden, in en om ons heen, zodat ook wij kunnen toeleven naar de komst van het Nieuwe Licht, dat met Kerstmis in volle omvang en glorie tot ons zal komen. Op deze eerste zondag van advent zal ik afscheid nemen van 3 geweldig mooie jaren die ik heb mogen beleven als jeugdwerker in jullie gemeenschap. Zoals advent een verwijzing is naar hoop, geloof en liefde. Geloof ik dat God met Zijn werk doorgaat binnen deze gemeente.
Als je mij vraagt heeft jeugdwerk zin? Dan zeg ik: Zeker weten! Het is de mooiste vorm van kerkenwerk, waarbij wij jongeren in de gelegenheid brengen om elkaar en God te ontmoeten. Dat heb ik de afgelopen jaren niet alleen gedaan. Binnen het jeugdwerk van de PG Alkmaar zijn er veel mensen actief bezig om hun kwaliteiten in te zetten voor kinderen en jongeren. Als jeugdwerker ben ik ontzettend dankbaar met al die vrijwilligers die er willen zijn voor de opgroeiende generatie. Het zijn deze mensen die het verschil maken! Voor het werken met jongeren heb je drie belangrijke ingrediënten nodig: “Trouw, geduld en relatie”.
Het was een voorrecht om zo te mogen werken in een pluriforme gemeenschap als de PG Alkmaar.
Ik had twee wensen toen ik aan dit werk begon namelijk de jongeren het verhaal van Jezus vertellen en dat zij een levende relatie zouden krijgen met Hem. Dan is er geen andere optie dan dat wij dat verhaal proberen voor te leven. Dat we Jezus navolgen in hoe Hij met mensen omging, luisterde, tijd nam om met Zijn Vader te spreken, sprak en handelde.
Ik hoop dat onze jongeren niet alleen toeschouwers blijven, maar juist ook deelgenoot worden. Dan vallen termen weg als wij en zij, doelgroep en vrijwilligers, maar dan gaat het over wij. De gemeenschap die groeit. Het koninkrijk van God in Alkmaar.
Deze tijd van voorbereiden mag zich niet alleen beperken tot het feestelijke en gezellige; het nodigt ons ook uit ons eens te beraden op onze relatie met onze Schepper. Leven wij in harmonie met Hem en onze medemens? In de Advent bereiden wij ons voor op de komst van het Kind. Wij willen proberen Hem een plaats in ons leven te geven, opdat wij, door Hem geïnspireerd en met Zijn hulp, in staat zullen zijn, Zijn weg te blijven volgen, om dan bij Zijn wederkomst, Hem recht aan te kunnen kijken en te durven zeggen: “Echt Heer, ik heb het oprecht geprobeerd”. Als wij proberen Jezus in ons leven een echte plaats te geven, dan kunnen we elkaar een goede Advent toewensen. Ik wens jullie alle goeds en vooral Gods nabijheid.
Alexander Noordijk