hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Pastorale vogelvlucht 10

Op dit moment staat er 2 november 2017 op de kalender. De herfst roert zich en het werk dient zich in de volle breedte aan. Verrassend hoe snel een agenda weer vol kan lopen na een vakantie. Onze vakantie was trouwens heerlijk op een val van Marianne en een griepje na. Veel gereden, veel gezien en veel genoten.

Puglia, zeg maar de hak van Italië, is een nog redelijk onontdekte regio waar hoofdzakelijk Italianen hun vakantie vieren. Dat, tezamen met het naseizoen, zorgde ervoor dat we in alle rust langs prachtige kusten en door schilderachtige dorpjes en stadjes konden rijden. Daarna hebben we nog een weekje thuis doorgebracht (tja die klussenlijst, net het vaatje van de weduwe van Sarafat, raakt nooit leeg).

Op 15 oktober mocht ik voorgaan in de Immanuelkerk en het was fijn om ook eens te midden van dat deel van onze gemeente te zijn. De dienst op 29 oktober in de Vrijheidskerk was een feest. Iedereen die bloemen heeft meegenomen en weggebracht, hartelijk dank! En niet in de laatste plaats een dik compliment voor onze jeugd en de leiding waarmee we met zoveel plezier mochten samen werkten. Top.

Het thema van de dienst op 29 oktober was “Omzien naar elkaar”. Zo langzamerhand komen we weer in de tijd van voorbereidingen. Een drukke tijd, maar ook een hele mooie tijd. Laat er ondanks de drukte ook tijd zijn om naar elkaar om te zien. Het laatste deel van de overdenking wil ik nog eens onder uw aandacht brengen.

Als pastor ben ik, binnen deze gemeente, samen met u op reis. Dat hoop ik nog langere tijd te mogen doen. Als gemeente samen op reis. Samen kunnen wij uit vrije wil onze veiligheid achter ons laten en geleid door Gods Geest op Hem vertrouwen. Samen kunnen we tot zegen zijn voor de mensen om ons heen als we naar elkaar omzien, met elkaar maaltijd houden en elkaar zegenen.
Samen op reis, samen op weg. Maar pastor, is dat samen op weg niet een beetje passe? Passe? We zijn nog maar net begonnen. Want wat is ons gezamenlijk doel en hoe willen we daar samen komen? Hoe ziet die kerk er uit waar we allemaal van dromen?
God ziet naar ons om en wil door een ieder van ons vernieuwen. Afhankelijk van hoe wij met elkaar omgaan, afhankelijk van hoe we naar elkaar luisteren, afhankelijk van hoe gelijkwaardig we elkaar behandelen en afhankelijk van hoe we omzien naar elkaar, kunnen we elkaar en de wereld tot zegen zijn.
Praten, luisteren, onderzoeken, het goede behouden, de ander minimaal gelijkwaardig achten, troosten, God eren en elkaar tot zegen zijn. Op weg naar de kerk van onze dromen. Zou dat Gods droom zijn? Nielspeter en ik komen hierop terug, naar wij hopen samen met u.

Tot ziens bij u thuis of in de gemeente, Albert