hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Everyman's way of the cross

Jan ter Veen heeft het werk van Clarence Enzler vertaald naar het Nederlands.


Introductie

Christus spreekt

deze 14 stappen
die jij nu aanvangt te lopen
zul je niet alleen gaan


ik loop die met je mee

sinds jij bent jij
en ik ben ik
zo zijn wij samen een
een Christus

en daarom
mijn weg van het kruis
twee duizend jaar geleden
en jouw weg nu
zijn ook gelijk

maar er is een verschil
mijn leven was nog niet compleet
tot het bekroond werd door mijn dood

jouw veertien stappen
zullen pas compleet zijn
wanneer je ze bekroond hebt
met je leven

1: Jezus is veroordeeld

Jezus spreekt

in handen van Pilatus
mijn andere zelf
zie ik mijn vaders wil
al is Pilatus onrechtvaardig
hij is een wettig rechter
en moet zijn oordeel vellen over mij

en zo gehoorzaamt zoon van God een zoon van mensen

als ik kan buigen naar Pilatus macht
omdat het is mijn vaders wil
kun jij gehoorzaamheid niet weigeren
aan hen die ik geplaatst heb boven jou

spreekt nu de mens:

mijn Jezus, mijn Heer
gehoorzaamheid kostte u uw leven

voor mij kost het een wilsbesluit
meer niet
maar toch hoe zwaar is het voor mij te buigen

verwijder dan de blinddoek van mijn ogen
dat ik mag zien dat u het bent die ik gehoorzaam
in allen die ik dienen moet

Heer Jezus, het is U

2: Jezus neemt zijn kruis

Jezus spreekt

dit kruis
hout van een stam die ons verbind
is wat mijn vader koos voor zijn kind

de kruizen die jij draagt en dragen zult
zijn grotendeels producten van je dagelijkse leven
gekozen ook door mijn vader
voor jou
ontvang ze uit zijn hand

houdt moed mijn andere zelf
ik wil niet dat jouw lasten groeien
te zwaar voor jou, boven jouw kracht

de mens spreekt:

Mijn Jezus, mijn Heer
ik neem mijn dagelijks kruis op mij
verwelkom ook haar sleur
en krijg ik last van wat ik ook maar lastig vindt
van hitte, kou, van zorg en druk
teleurstellingen en tegenval
breng mij dan in herinnering
dat ik een kruis draag zoals u, uw kruis

al draag ik slechts een splinter van uw kruis
u draagt geheel de mijne op een splinter na

3: Jezus valt

Jezus spreekt

de maker van het universum
en die het onderhoudt
alleenlijk door zijn wil
hij wordt als mens te zwak
een balk van hout te dragen

hoe menselijk in zijn zwakheid
is de zoon des mensen

mijn vader wilde het zo
anders kon ik zo niet jouw voorbeeld zijn

als jij wilt zijn mijn andere zelf
accepteer dan ook zonder beklag
jou zwakheden als mens

de mens spreekt:

Heer Jezus
hoe kan ik u dat weigeren
ik accepteer mijn zwakheden
mijn irritaties, mijn gemoedsbezwaren
mijn hoofdpijn en mijn moede lijf
al de defecten van mijn lichaam geest en ziel
omdat het is uw wil voor mij
de handicaps verbonden aan mijn zijn als mens

maak mij tevreden met al mijn ontevredenheid
maar geef mij kracht te vechten om u na te volgen

4: Jezus ontmoet zijn moeder

Jezus spreekt;

mijn moeder ziet dat ik gegeseld wordt
zij ziet dat ik geschopt wordt en mishandeld als een beest
en zij telt al mijn wonden een voor een
maar zo haar ziel krijt uit in innerlijke smart
geen protest of verweer ontsnapt haar lippen
of valt in haar gedachten


zij schaart mijn martelaarschap
en ik de hare
pijn en verdriet wordt niet verstopt
als wij elkander zien en in de ogen kijken
dit is mijn vaders wil

de mens spreekt:

mijn Jezus, mijn Heer
ik weet wat u me daar vertelt
te zien de pijn van hen die wij liefhebben
is zwaarder dan wat wij zelf te dragen krijgen

dragende mijn kruis achter u aan
moet ik ook stil staan om te zien
het leed van hen waar ik van hou
hun hartenpijn, ziekten, de smart
van hen die ik liefheb
en ik moet hen ook tonen mijn

maar ik geloof
met hen die ook in u geloven
dat alle dingen die ons overkomen
zullen samenwerken ten goede
amen

5: Simon helpt Jezus

Christus spreekt

ik val
mijn kracht is nu van mij geweken
ik kan niet langer dragen mijn kruis alleen
nu dwingen de soldaten
een mens om mij te helpen nu
Simon

die Simon is als jij,
mijn andere zelf

geef mij jouw kracht

telkens wanneer jij neemt
een lading van een anders rug
neem jij ook met je eigen hand
de lading op je van het kruis
dat mij belast

de mens spreekt:

Heer Jezus
maak dat ik mij realiseer
dat elke keer als ik een bord afdroog
iets opraap van de vloer
een kind help met een kleine taak
een ander voor laat gaan
in een winkel of verkeer
telkens wanneer ik een hongerige brood geef
een jas geef aan die koude lijdt
een onwetende onderwijs
of iemand in nood een dienst verleen
het maakt niet uit aan wie
mijn naam is Simon
en de goedheid hen betoond
heb ik in werkelijkheid aan u betoond

6: Veronica helpt Jezus

Christus spreekt

heb jij de moed mijn andere zelf
om af te vegen mijn bloederig gelaat

waar is dan dat gelaat van mij, vraag jij

thuis, en overal waar jij betraande ogen ziet
op je werk, als spanningen lopen op
op speelplaatsen, in achterbuurten
de rechtbanken, het ziekenhuis, in de gevangenis
waar lijden en verdriet aanwezig is
daar is ook mijn gelaat
en daar ook zoek ik jou
om liefdevol mijn bloed en tranen weg te vegen

antwoord de mens:

Heer Jezus wat u vraagt is moeilijk
het vraagt veel moed en zelf opoffering
en ik ben zwak
geef mij de kracht die nodig is
laat mij niet weglopen omdat ik bang ben

Heer, leef in mij en werk in mij toch met uw liefde
en niet in mij alleen ­ in alle mensen om mij heen
zo dat wij laten zien
niet meer uw bloed bedekt gezicht
maar kunnen tonen hier op aard
de volle glorie van uw liefderijk gelaat

7: Jezus valt opnieuw

Christus spreekt

deze zevende stap, mijn andere zelf
is een die vraagt jouw wil
je leert van deze val om goed te doen

de tijd zal komen
dat al je inspanningen lijken te falen
en je zal denken
ik kan niet verder gaan

wend je dan tot mij
jij zwaar beladene
en ik zal je rust geven

vertrouw op mij
en ga verder

de mens spreekt:

geef mij uw moed heer Jezus
als mislukking zwaar op mij drukt
en ik mij verlaten voel
strek uw hand uit
en til mij op

ik weet dat ik niet moet falen
maar doorgaan moet met goed te doen

maar help mij Heer
er is niets wat ik kan doen alleen
maar met U kan ik doen
alles wat U mij vraagt
ik wil en zal

8: Jezus troost de vrouwen

Jezus spreekt

hoe vaak had ik verlangd
de kinderen van Jeruzalem
tot mij te vergaderen
maar zij hebben geweigerd

maar nu wenen deze vrouwen voor mij
en mijn hart weent voor hen
weent voor het verdriet dat hen te wachten staat


ik biedt hen troost die mij nu troosten in mijn eenzaamheid

hoe vriendelijk kun je zijn, mijn andere zelf
hoe liefdevol

de mens spreekt:

mijn Jezus
uw gevoel in uw lijden
is meer dan gewoon

Heer, onderwijs mij
help mij te leren
als ik uitval naar degenen
die mij pijn doen met hun absurditeit
hen die mij misverstaan
of mij hinderen met misplaatst hulpbetoon
degenen die zich binnendringen in mijn privacy
help mij dan om mijn mond te houden

mag zachtmoedigheid de mantel worden
die mij omringd

Heer maak mij vriendelijk als U

9: de derde val

Jezus spreekt

compleet van kracht beroofd
ik lig, ineen gevallen op de stenen van de straat
mijn lichaam kan niet meer
geen stoot, geen schop
wil help het op

en toch mijn wil is nog van mij
en zo is ook de jouwe

weet dit, mijn andere zelf
je lichaam mag gebroken zijn
geen enkele macht op deze aarde
noch in de hel
kan nemen weg je wil

jouw wil blijft immer eigen

de mens spreekt:

Heer Jezus
ik zie, U neemt een moment rust
rijst op en kreupelt verder
dat kan ik ook
want uw wil is de mijne

als al mijn kracht is weg, vergaan
en schuld en zelf beklag
mij op de aarde drukt
en mij daar houden wil
behoed mij dan van het verraad van Judas
red mij van wanhoop

Heer, nooit laat mij voelen
dat mijn overtredingen
zijn groter dan uw liefde
wat dan ook ooit in mijn verleden is gebeurd
laat mij opnieuw beginnen

10: Jezus wordt ontkleed

Jezus spreekt

merk op, mijn andere zelf
de armste koning die ooit leefde
wordt voor zijn onderdanen uitgekleed
het kruis – mijn doodsbed –
is zelfs niet mijn eigen

maar, wie is ooit zo rijk geweest

geen bezit, alles is mijn
de liefde van mijn Vader

als ook jij, alles zou bezitten
wees niet bekommerd
om je voedsel, kleding of je leven

de mens spreekt:

mijn Heer
ik biedt u alles,
geheel mijn bezit
en meer, mijn zelf

maak mij los van mijn verlangen
naar prestige, positie, rijkdom
onttrek van mij het spoor van jaloezie
dat ik gericht heb op mijn naaste
die meer bezit als ik
verlos mij van mijn trots
en mijn verlangen mijzelf te verheffen
en leidt mij naar de laagste plaats

mag ik zijn arm van geest Heer
opdat ik kan worden rijk in U

10: Jezus is gekruisigd

Jezus spreekt

kun jij je inbeelden wat een kruisiging is ?

mijn beulen rekken mijn armen uit
zij houden mijn hand en pols tegen het hout
en drukken de spijker totdat hij boort mijn vlees
dan, met een zware hamer klap
wordt hij er ingedreven
en pijn barst als een bom van vuur
naar binnen in mijn brein

zij grijpen mijn andere arm
de explosie van pijn herhaalt zich

dan gaan mijn knieen hoger
zodat mijn voeten vlak zijn tegen het hout
zij worden zo ook vast gehamerd

de mens spreekt:

mijn God
ik kijk naar U en denk
is mijn ziel waard zo veel ?

Wat kan ik geven als vergelding ?

hier en nu nodig ik uit voor heel mijn leven
elke ziekte, marteling en pijn
elk kruis ontvangt mijn liefdeskus

gezegend kruis dat laat mij zijn met U
een middelaar – verlosser van mijn medemens

12: Jezus sterft

Jezus spreekt:

het kruis wordt nu een plek van mijn verkondiging
vergeef hen vader
jij zult zijn met mij in het paradijs
daar is jouw moeder..........daar......jouw zoon
mij dorst
het is genoeg

om dit te kunnen zeggen
moet ik mijn lichaam optrekken aan mijn polsen
opduwen met mijn voeten
elke beweging slaat mij met een nieuwe golf van pijn

en dan, als ik voldoende heb gedragen
geledigd heb mijn menselijkheid
laat ik mijn sterfelijk leven gaan

de mens spreekt:

mijn Jezus, God
wat kan ik zeggen of doen

ik offer u mijn dood
met al haar pijn
neem ik op mij de dood die op mij wacht
niet voor een enkel span wil ik mijn tijd verlengen

ik offer u mijn dood voor al mijn zonden
en ook voor die van al mijn medemensen

mijn God! Mijn God! Verlaat ons niet
wij weten niet wat wij doen

13: Jezus van het kruis genomen

Jezus spreekt

mijn missie is nu compleet
maar niet die van mijn moeder
en die van jou – mijn andere zelf

mijn moeder moet nog wiegen in haar armen
het levenloze lichaam van de zoon zij droeg

jij ook, moet afscheid nemen van hen die je liefhebt
en rouwbeklag je overkomen

in je rouwen denk aan dit:
een menigte van zielen zijn gered
door Mary's aandeel in mijn lijden
jouw rouwen heeft ook een betekenis
de prijs van zielen

de mens spreekt

ik smeek u Heer
help mij te accepteren
de scheidingen die moeten komen
van vrienden die vertrekken
van kinderen die het huis verlaten
en meest van alles
hen die ik liefheb
als u ze roept naar U

verleen mij dan genade te zeggen
het heeft u behaagd hen thuis te halen Heer
ik buig dan naar uw wil die heilig is
en als ik dan met slechts een woord
tegen Uw woord
herstellen kan hun leven
ik zal niet spreken

wil hen eeuwige vrede schenken

14: Jezus wordt begraven

Jezus spreekt

zo eindigt dan mijn menselijk leven

van nu af aan een ander leven gaat beginnen
voor Mary en voor Magdalena
voor Petrus en Johannes
en voor jou

mijn werk als mens is nu voltooid
mijn werk binnen en door mijn kerk
moet nu beginnen

ik kijk jou aan – mijn andere zelf

dag in, dag uit, van nu af aan
wees mijn apostel
slachtoffer,
mijn heilige

de mens spreekt

mijn Jezus, mijn Heer
U weet mijn geest is wel gewillig
maar mijn vlees is zwak

de lessen die het nog niet kon leren
het lijden dat het niet nog kon verdragen
de werken van liefde die het nog niet kon doen
in het korte leven op deze aarde
laat mij die dan alsnog vervullen, dragen, doen
door U

maar ik ben niets Heer
help mij

Conclusie:

Jezus neemt afscheid

ik sprak tot jou aan het begin, mijn andere zelf
mijn leven was nog niet compleet
totdat ik het gekroond had met mijn dood
jouw weg is niet compleet
als jij het niet gaat kronen met je leven

ontvang dan elk moment zoals het komt
met het vertrouwen en geloof
dat alles wat gebeurt mijn zegel draagt
een simpel fiat, dat is alles wat het vraagt
een ademtocht vanuit je hart
ik wil het Heer

dus zoek mij niet op plaatsen ver van hier
ik ben vlak bij je
je werkbank, keuken of kantoor
het zijn altaren waar je biedt je liefde aan
en ik ben met je daar

ga nu!
neem op jouw kruis
en met jouw leven
maak je weg compleet