hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Voorbereiding

Vroeger hadden we in de kerken de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. In de kerkenraad keek men elkaar eens stevig aan of er geen ruzies waren of dat mensen niet met elkaar door de ene kerkdeur konden. Dat moest eerst worden opgelost en als je nog ruzie had met een broeder moest je maar niet aan het avondmaal gaan. Dat ook de gemeente zich op bijna dezelfde manier voorbereidde op het avondmaal is langzaam aan uit de praktijk verdwenen.

Toch is voorbereiding op belangrijke momenten in de kerk niet onbelangrijk. Als deze Samen Verder verschijnt is het nog hartje zomer. Maar wie verder leest ziet dat dit nummer het venster opent op het begin van het nieuwe seizoen, de startzondag. Kunnen we ons in deze zomerperiode daarop voorbereiden? Misschien wel.

Volgens het nieuwe testament preekte Jezus van Nazareth in vele synagogen in Galilea. Zelf ga ik vrijwel elke zondag ergens voor in Noord- of Zuid-Holland. Geen twee Protestantse gemeenten hebben dezelfde orde van dienst en dezelfde gewoonten. Je leert er van. Nu hebben we in Alkmaar slechts twee protestantse kerken en één Lutherse kerk. Tenminste daar gaat dit kerkblad over. In Alkmaar hebben we ook de Protestantse gemeente De Rijp, en de Protestantse gemeente Schermerhorn. Beiden hebben twee kerken waar beurtelings de eredienst plaatsvindt. Beiden zijn zeer aan te bevelen om eens te bezoeken en de eigen blik te verruimen. Eerst even contact opnemen om te vragen in welke kerk er gekerkt wordt. Maar welke kerk het ook is, je komt in prachtige monumenten terecht met welluidende orgels. Ook aan de grenzen van Alkmaar zijn er gemeenten die het bezoeken waard zijn. In de gemeente Bergen zijn er verschillende protestantse kerken. In Egmond misschien wel drie, Egmond aan Zee, Egmond Binnen en Egmond aan de Hoef. In Bergen zelf is er de Ruïnekerk en in Bergen aan Zee de Vredeskerk met in de zomer heel bijzondere diensten, waar je zeker voor een grote stad veel van kan leren. In Schoorl kerkt men in de zeer oude en eerbiedwaardige dorpskerk bij het Klimduin en daarnaast ook in het prachtige intieme kerkje van Groet. Ook daar even vragen welke kerk aan de beurt is op de zondag dat u er heen wil gaan. In Sint Pancras is het wat eenvoudiger. De eerste zondag van de maand kerkt men in de historische Witte Kerk, die niet echt wit is. De andere zondagen komt men samen in het kerkelijk centrum De Regenboog. Het is een zeer warme en hartelijke gemeente waar veel mensen uit de voormalige gemeente De Terp onderdak hebben gevonden. Ook daar kun je veel bruikbaars leren voor het eigen kerkenwerk.

In onze kerken vinden grote veranderingen plaats. De classis Alkmaar bestaat niet meer. De contacten die er via de classis waren met de buurgemeenten zullen nu van onderop gelegd moeten worden. Peter Verhoeff heeft de bischoppelijke taak van regiopredikant voor heel Noord Holland op zich genomen. Maar willen wij weer als kerk gaan groeien dan zullen we moeten vernieuwen. Leren hoe anderen het doen kan onze daarbij zeer helpen, en wellicht kunnen wij nog eens een buurgemeente te hulp komen. En dan is er de startzondag waar nu al veel vrijwilligers zich op voorbereiden. Maar op deze verschijningsdatum past het nog U een goede en gezegende zomer toe te wensen.

Bas van der Bent