hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Al onze tijden

Wij, mensen, leven tegelijkertijd in drie verschillende tijden.
Maria de Groot reikt ons dit gegeven aan in haar boek Het drievoudige Pad (blz. 178). Zij benoemt deze drie tijden: de fysieke tijd, de psychische tijd en de geestelijke tijd. In deze drie verschillende tijden leven wij, zegt zij, tegelijkertijd.
Wat kenmerkt elk van deze drie tijden?

Ik zie dat zo: de fysieke tijd is de tijd van ons horloge, de kloktijd, de atoomtijd, de tijd die we met elkaar afspreken (zomertijd en wintertijd). Het zijn de tijden die genoteerd staan in je agenda en op je kalender. Het zijn de tijden van je leven: je kindertijd, puberteit, de middelbare leeftijd, de tijd van je ouderdom, de dag van je sterven. Onder de fysieke tijd valt de vakantietijd en je werktijd. De tegenwoordige tijd en de verleden tijd. Alle gebeurtenissen in je persoonlijke leven en in de wereld gebeuren in deze tijdszone. Het zijn de tijdingen van uitslagen, aardverschuivingen en aanslagen. In deze tijd worden kinderen uitgezet. De berichten die in de krant staan, en de beelden die op je netvlies branden, horen bij deze tijd. Kortom, de fysieke tijd is de tijd van de niet-te-stuiten gebeurtenissen, de onveranderlijke geschiedenissen en de naakte feiten.

In de psychische tijd verwérken we wat in de fysieke tijd feitelijk allemaal gebeurt en geschiedt. In deze tijd maakt wat er gebeurt indruk op ons. In de psychische tijd beleven we de dingen. Deze roepen gedachten bij ons wakker; ze maken gevoelens bij ons los. Je voelt je goed door wat je toevalt aan liefde en geluk. Je maakt je zorgen over het feit dat een naaste van je in de penarie zit. Het gaat je aan je hart. In deze tijd nestelen zich de angsten in je. Je móet iets met wat er in de fysieke tijd plaatsvindt of wat er in je verleden gebeurde (een nare jeugd bijvoorbeeld of grensoverschrijdend gedrag van een ander of je eigen falen dat een schuldgevoel oplevert). Je móet iets met wat in de toekomst dreigt (verval van krachten of verlies van een dierbare). Ja, je kunt zaken verdringen of ontkennen (dus net doen alsof die psychische tijd er niet is, alleen de fysieke), maar op een gegeven moment steken ze toch hun kop op en kun je niet anders dan erop reageren. Dan kan het gaan stormen in je hart…

God zij dank is er ook nog de geestelijke tijd. Dit is de tijd van het vertrouwen. Dat ons levensverhaal ingebed is in een groter verhaal, in het verhaal van de wereld, in het verhaal van God. In de geestelijke tijd weet je dat een mysterie je omgeeft. Dat je niet alleen bent, nóóit alleen bent, want de heilige Geest woont in je hart. In deze tijd ben je onaantastbaar. Niet te raken door alle negativiteit, niet neer te vellen door het oordeel van anderen of van jezelf. In de geestelijke tijd ben je volkomen vrij. En tegelijkertijd ben je daar helemaal van Christus. Christus die ons vrijmaakt, losmaakt van al wat ons benauwt en ons tegelijkertijd vasthoudt als geen ander.

Je kunt in de fysieke tijd de controle over je leven hoe langer hoe meer kwijtraken; je kunt hiermee in de psychische tijd worstelen; in de geestelijke tijd weet je, dat er EEN is, die de controle over jouw leven houdt, kome wat komt. In de geestelijke tijd worden de tranen van je ogen gewist en word je moed ingesproken. In de geestelijke tijd ligt er een hand op je schouder en zijn er engelen om je heen, de engel van de troost, de engel van het licht, de engel van de liefde, de engel die je door het leven gidst. In de geestelijke tijd ben je vrij van je angsten en alles wat je blokkeert. Daar stroomt de Jordaan en vloeit de wijn. In de geestelijke tijd is er geen angst voor het leven en totaal geen angst voor God.

Volksstammen groeiden én groeien op enkel in het besef van de eerste twee tijden: de fysieke en de psychische. Maar ieder mens leeft ook en tegelijkertijd in die derde tijd: de geestelijke. Hoog tijd om dit te ontdekken!
Geloofsopvoeding – van Godly Play tot zomerschool, van Provider tot winterwerk – is het wakkerroepen van dit vertrouwen. In de kerk vieren we opgewekt dat heel de wereldtijd en al onze eigen tijden in Gods hand zijn.

Nielspeter Jans