hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Vanuit het CvK

Avondmaalskleed, Stoelgang, Orgelboek, Legaat.
Het werk van kerkrentmeesters kan zeer gevarieerd zijn. Dat valt op te maken uit de titel van deze bijdrage.

Avondmaalskleed.
Het zal u opgevallen zijn dat dit jaar het 500 jarig bestaan van de Grote Kerk gevierd wordt. De kerk is ondertussen een museum geworden, waar onder andere avondmaalszilver dat in de kluis van de Trefpuntkerk lag te bewonderen is. Het zilver straalt je tegemoet. Met de Grote Kerk is afgesproken dat dit zilver voor iedereen zichtbaar blijft. Onlangs dook er een bericht op dat er ergens ook nog een oud avondmaalskleed moet zijn. In het kleed is het jaartal 1700 ingeweven, evenals de namen van de schenkers. Een kleed met zo’n ouderdom is zeldzaam, helaas hebben wij het niet aangetroffen in de kluis. Misschien dat het nog bij iemand thuis ligt, in dat geval graag contact opnemen met ondergetekende.

Stoelgang.
Een tijd geleden is het interieur van de Immanuelkerk ingrijpend veranderd. Er was ook de wens om de stoelen te vervangen. Helaas was er daarvoor toen niet de financiële ruimte. De werkgroep herinrichting Immanuelkerk heeft de vervanging van de stoelen weer opgepakt en is daarvoor de term Stoelgang gaan gebruiken. Er zijn acties gevoerd om gelden binnen te krijgen, er is veel speurwerk naar goede en goedkope leveranciers verricht, er zijn stoelen uitgeprobeerd en er is een keuze gemaakt, die voorgelegd is aan het CvK. Het gaat om een grote investering, maar door gebruik te maken van het geld van de acties, door het aanspreken van reserves en door de investering in 5 jaar af te schrijven kon het CvK op korte termijn een beslissing nemen. Door deze gang van zaken blijft het mogelijk om actie te voeren voor het dragen van de kosten. Van deze stoelen.

Orgelboek.
Dit jaar verscheen een boek over de orgels in Alkmaar, inclusief Schermer en Graft-De Rijp. Het zijn er in totaal 32, een respectabel aantal. Het gaat in het boek niet alleen om de orgels, maar ook de om de mensen. Zo figureren onze organisten Cor Docter en Anno Bos bij de artikelen over de orgels in de Vrijheidskerk en de Immanuelkerk. Het is een mooie gebonden uitgave met veel illustraties. Het CvK is één van de sponsoren en heeft als dank een aantal exemplaren van het boek ontvangen. Die willen wij aan geïnteresseerde kerkleden aanbieden. Als u belangstelling heeft kunt u dat bij ondergetekende per mail (of eventueel persoonlijk) kenbaar maken. Bij “overtekening” volgt loting.

Legaat.
Onlangs heeft de kerk een legaat ontvangen van een zeer trouw lid. Het kerklid was, vroeger met haar man zeer betrokken bij de Vrijheidskerk. Het gaat om het aanzienlijke bedrag van € 400.000. De enige voorwaarde de aan het legaat verbonden is dat het moet worden besteed aan de Vrijheidskerk. Wij zijn erg dankbaar voor het ontvangen legaat. Het CvK stelt voor om een deel van het legaat te reserveren voor het onderhoud van de Vrijheidskerk voor wat betreft de komende 8 jaar. Voor de besteding van de rest van het bedrag zal in overleg met het sectieteam plannen worden gemaakt.
Al met al gebeuren er mooie dingen in onze gemeente.

Namens het CvK.
Simon Binnendijk
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.