hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

De woestijn en het dorre gras

In de afgelopen zomervakantie ben ik een week steward geweest bij de conferentie New Wine in Liempde (NB). Er waren in totaal zo’n 5.000 mensen. Dat was enorm temeer daar er in de conferentieweek ook een hittegolf was. Het leek soms wel de woestijn met al die tenten en het dorre gras; gelukkig waren er bomenrijen waaronder de mensen verkoeling konden zoeken.

Er waren programma’s voor volwassenen, maar ook creches, en kinder-, tiener- en jongerenprogrammas. Het maakte allemaal een goede, goed georganiseerde en vooral ook gezellige indruk. Er werd veel gezongen (praisebands) en mensen baden openlijk voor elkaar. Ook was er een soort dorpsplein met cafeetjes en terrasjes om koffie, thee en sapjes te drinken. En op de vrije woensdagmiddag trok iedereen massaal naar de zwembaden, strandjes en meertjes in de omgeving.

Misschien vraag je je af wat ik daar te zoeken had? Sinds ik met pensioen ben val ik een beetje terug op het kerkelijk leven in Alkmaar. En dan wordt je nogal geconfronteerd – althans zo verging het mij – met de grote impact van secularisatie en kerkverlating in je eigen gemeente. Op veel plekken in de wereld groeit de kerk, maar in de westerse wereld zien we de kerk dramatisch achteruitgaan. Soms heb ik het gevoel dat we met de rug tegen de muur staan en dat het gaat om vernieuwen of sluiten. Vernieuwen lijkt me de goede optie, maar dat is anders dan de trukendoos open trekken. Dat is volgens mij vooral terug naar de bronnen van het geloof en van daar uit zoeken naar Gods weg voor de 21e eeuw in een seculiere context.

New Wine is een verniewingsbeweging, waarin het werk van de Heilige Geest centraal staat. New Wine is ontstaan uit de 3e golf van de Charismatische beweging in de 1980s met de Vineyardbeweging van John Wimber in de USA. John’s bezoek aan het VK in 1989 leidde tot de oprichting van New Wine en het dominees echtpaar Dick en Jeanette Westerkamp van de NGK ‘de Lichtboog’ in Houten, hebben de beweging in 2003 naar Nederland gebracht. De 3e golf in de Charismatische beweging bracht deze vernieuwing binnen de Evangelische kerken wereldwijd (o.a. Rafael gemeenten, Baptischen gemeenten, CAMA kerken), maar in Nederland ook binnen de kleine Gereformeerde kerken (VGK, CGK en NGK).

In historisch perspectief - voor het jaar 1900 dachten theologen in het algemeen dat het werk van de Geest zoals dat in de bijbelboeken Handelingen en 1 Corinthe beschreven staat alleen voor de vroege kerk bestemd was. In de 20e eeuw veranderde dat doordat er een beweging van de Geest zichtbaar werd. De 1e golf in de 1910s leidde tot het ontstaan van de Pinksterkerken, de 2e golf in de 1960s leidde tot de acceptatie van het werk van de Geest binnen de gevestigde kerken (o.a. de Katholieke Charismatische Vernieuwing – RK en de Charismatische Werkgemeenscjap Nederland – Prot).

Het uitdagende van deze beweging van de Westerse cultuur is niet zozeer het werk van de Geest, maar dat het Christelijk geloof als het ware opnieuw uitgevonden wordt. In de 1960s raakten de kerken in het Westen een beetje op een dood spoor met de ‘God is dood theologie’. De Charismatische beweging zegt dat een directe, veranderende, persoonlijke ontmoeting met God een normaal kenmerk van het Christen zijn is. Leiders uit de beweging zeiden eens in de context van het groeiende atheisme in de Westerse wereld: hoe kan er aan het bestaan van God getwijfeld worden, als God zo’n krachtige realiteit is in onze levens? En hoe kan er aan de relevantie van God getwijfeld worden, als God ons inspireert om voor de armen te zorgen, om de zieken de genezen, en om ons in te zetten voor mensen die niets meer hebben? Zou de charimatische beweging ons iets kunnen leren over een weg naar de toekomst voor de kerk?

Ane Mulder