hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Veel Heil en Zegen

Dat is de wens die je volgens de etiquette elkaar tot 6 januari mag toewensen. Maar dit is de eerste uitgave in een nieuw jaar dus we doen het nog maar even. Kerkelijk is dit helemaal niet het eerste nummer van een nieuw jaar. Dat was in december. Het kerkelijk jaar begint met de eerste advent, met de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De komst van de Heiland met kerst zet die beweging naar een andere toekomst in gang.

Vroeger dachten de heidenen dat je in het donkerste deel van jaar de boze geesten en de duisternis moest verdrijven met lawaai en vuurwerk. Wij geloven dat het donker verdreven kan worden door een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Het is een vuur waarmee we allemaal besmet zijn, dat maakt dat we over de komst van de Heiland met iedereen kunnen spreken en dat iedereen het zal verstaan in de eigen taal.

Dat spreken gebeurt overigens niet alleen met woorden maar vooral ook met daden. De Bijbel leert ons dat uiteindelijk niet de woorden tellen maar de daden. En met die daden verdienen we niks. Alles wat we kregen en alles wat we krijgen is uit genade, daar mogen we God dankbaar voor zijn. Ondertussen mogen we met onze daden laten zien hoe groot de liefde van God voor de mensen is. Niet om onszelf maar ter ere van God. Gelukkig doen we dat ook. We zamelen in de kerk voedsel in voor de voedselbank, we leveren uit de kerk vrijwilligers voor de asielzoekerscentra, vrijwilligers staan in de Fair Trade winkel.

In dit nieuwe jaar kunnen we meer. Kerk in Actie, heeft het project “Groene Kerk” opgezet. Op de website van Kerk in Actie is een stappenplan te downloaden waarmee een gemeente stap voor stap tot een groene kerk kan uitgroeien. Uiteindelijk is ons de aarde door God ter beschikking gesteld, met alles wat daarop leeft, en aan ons om te laten zien hoe we het goede voor de aarde kunnen doen. Paulus zegt zelfs ergens dat we het goede moeten doen en niet dan het goede. Zo spreekt hij ook over de overheid, we moeten de door God gegeven overheid het goede voorhouden en niet dan het goede. De overheid draagt het zwaard daarom zoeken we naar woorden en methoden die niet het geweld uitlokken maar tekenen zijn van de vrede. In Den Haag is bijvoorbeeld op 26 oktober van het vorig jaar bescherming geboden aan een gezin dat na 9 jaar uitgezet dreigt te worden. Voor de drie kinderen zou dat een ernstige beschadiging betekenen. Het is onze kerkelijke plicht als gelovigen om die kinderen in bescherming te nemen tegen een hardvochtige overheid die de menselijke maat in haar daden uit het oog verloren lijkt te hebben. Er zijn enkele honderden kinderen in vergelijkbare situaties. Voor die bescherming is een kerkdienst begonnen die geen einde kent. Elk uur begint er een nieuw deel van dezelfde kerkdienst. Meer dan 700 voorgangers uit allerlei richtingen zijn daar al voorgegaan, ook uit Alkmaar kwamen voorgangers met gemeenteleden van de PGA om getuigen te zijn van de liefde van God voor mensen aan de kant van de weg. In dit jaar kunnen we dus vooruit met Gods Woord op weg naar een wereld waar alle leed geleden is en alle strijd gestreden is, een wereld zo mooi dat God zelf op deze wereld zal willen wonen. In de PKN is ondertussen een discussie op gang gekomen over nieuwe vormen van kerk zijn. Op tal van plaatsen zijn pioniers bezig om daar waar de kerk afwezig dreigde te raken opnieuw mensen rond het Woord bij elkaar te krijgen. Ook in de Overdie en de Kooimeer zou voor zulke pioniers goed werk te verrichten zijn. Daarom mogen we elkaar voor Heil en Zegen toewensen opdat het Heil van God zichtbaar wordt en wij een zegen voor de mensen mogen worden.

Bas van der Bent