hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - december 2014

Eerst wil ik even terugkomen op het stuk van ds Nielspeter Jans in het oktobernummer van dit blad over de taakverdeling in Zuid-West en het ouderenpastoraat. Het heeft enige commotie opgeleverd, veel ouderen voelen zich door die beschreven taakverdeling onaangenaam getroffen. De inhoud van dit artikel is echter niet nieuw. Reeds in de nummers 2 en 4 van Samen Verder van dit jaar heeft hetzelfde gestaan. Het is jammer dat er pas wordt gereageerd, wanneer men met de feiten geconfronteerd wordt.

Binnen de PGA zijn we zeer noodzakelijkerwijs aan het bezuinigen en zoiets is nooit leuk en doet altijd pijn. Deze pijn treft alle (oude) secties, niet één uitgezonderd. Overal worden zware offers gebracht, maar laten we daar geen wedstrijd van maken. Noord is teruggegaan naar één predikant, Oudorp is de wekelijkse erediensten in de Terp kwijt, Oost raakt de Trefpuntkerk kwijt en West moet een deel van de predikant inleveren. Samengevat voor Zuid: men moet het doen met één predikant, die niet meer alleen van West is. Ter aanvulling is er pastorale zorg door Marja Lit en Jerke de Vries in Zuid en door Yvonne Smit in Noord.

Voor alle duidelijkheid roep ik het huidig eindplaatje nog maar even in herinnering: in totaliteit omvat dit voor de gehele PGA: twee full time predikanten (eenmaal Zuid en eenmaal Noord), één full time kerkelijk werker (in verdeling over Zuid en Noord) en JOP ondersteuning voor het (stadsbrede) jeugdwerk. Daarbij zijn scheidslijnen getrokken naar de inzichten van het moment. Zulke scheidslijnen lijken zeer rigide, ongevoelig en onaardig voor hen die het betreft. Het geheel van alle maatregelen kan onpersoonlijk en afstandelijk lijken en is inderdaad betreurenswaardig. Toch kan het nu niet anders. De begroting laat wel de eerste tekenen van resultaat zien, maar we zijn er nog niet. We hebben nog uitvoerende stappen te zetten.
Dit nummer van Samen Verder is al weer het laatste van dit jaar. We zijn weer overgegaan van de afsluiting van het oude kerkelijk jaar naar het nieuwe, naar Advent. Door het donker naar het licht van Bethlehem. Een overgang van de herinnering aan oud naar de verwachting van nieuw, van verleden naar toekomst. De tijd gaat snel. Hopelijk vindt ieder in het heden voor zich voldoende rust tot een goede advent- en kerstperiode. Daarna gaan we ons weer bezinnen op het oude, het afgelopen jaar. 2014 was een zwaar, druk en emotioneel jaar. Met name in de eerste helft is veel gepasseerd. Was dan alles kommer en kwel ? Nee, natuurlijk niet. Er zijn ook veel goede dingen in stand gebleven en ontstaan. Ik noem hier verder geen voorbeelden; ieder weet voor zich persoonlijk wat zwaar valt en wat goed voelt.

Ik wens u allen gezegende Kerstdagen en een goede en veilige jaarwisseling.
Cor Docter