hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Begroting 2015

Voor 2015 hebben we ons gebaseerd op de ontwikkeling van 2014 en is er gekeken naar 2013 en de plannen voor de toekomst. De inschatting van de inkomende gelden is daarbij als altijd het moeilijkste deel. De besparingen die we voor het jaar 2014 hadden bedacht werden niet op alle onderdelen gerealiseerd.
De aanpassingen in het onroerend goed ondervonden vertraging en hebben daarbij niet alleen gezorgd voor een aanslag op onze spaarpot in het afgelopen jaar, maar zullen ook de resultaten van de komende jaren beïnvloeden.
Met andere woorden; de opgelegde stop in de vastgestelde plannen inzake het afstoten van gebouwen hebben mede gezorgd voor een vertraging in de gang naar een sluitende begroting.
We verwachten een verdere beperking in kosten waardoor we toch ook hebben kunnen besparen.

Omdat we van mening zijn dat er ook moet worden geïnvesteerd in de bestendigheid van het gemeentewerk zijn de door de taakgroepen verwachtte uitgaven onverkort in de begroting overgenomen. Natuurlijk is dat niet een vrijbrief om de uitgaven op die planning af te stemmen.

 De gestage teruggang in het aantal bijdragende leden van 1924 in december 2004 naar 1421 nu, noopt ons voor 2015 een motto te hanteren van zuinigheid.
De begroting vindt u hier in pdf-formaat.

Penningmeesters College van Kerkrentmeesters