hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Actie Kerkbalans 2015

Maakt u het mogelijk?

Van 18 t/m 31 januari 2015 vindt weer de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats. Zoals u weet vormt de opbrengst van deze actie de grootste inkomstenbron van onze gemeente. Voor dit jaar zijn de inkomsten uit deze actie begroot op € 330.000. In deze Samen Verder vindt u de begroting van baten en lasten over 2015 die op 1 december jl. aan de gemeente is gepresenteerd en op 8 december door de kerkenraad is vastgesteld. U kunt hierin zien dat er voor volgend jaar een tekort begroot is van zo’n € 145.000,-.

In de folder die bij actie Kerbalans zit, wordt globaal geschetst waar uw geld aan besteed wordt: twee fulltime predikanten, 1 kerkelijk werker, 1 administratief medewerker, voor één dag in de week een medewerker ter ondersteuning van het jeugdwerk, kosters/beheerders en de kerkgebouwen. Dit alles om ons gemeenteleven zo actief mogelijk te kunnen laten functioneren. Met het bedrag dat voor actie Kerkbalans begroot is kan dit echter niet allemaal betaald worden. Daarom vragen wij u, indien dit binnen uw mogelijkheden ligt, uw bijdrage te verhogen. Als elk lid € 70,- per jaar meer zou kunnen bijdragen dan in 2014 (dat is ca. € 6 per maand), dan is het tekort op voorhand weggewerkt.
Ook doen wij een oproep aan die gemeenteleden die hun bijdrage hebben stopgezet of verminderd omdat zij het niet eens zijn met het beleid. Helaas betekent het stopzetten van bijdragen of vermindering hiervan, minder inkomsten en dat helpt onze gemeente niet om te komen tot een gezonde financiële situatie.

Komend jaar hopen wij stappen te kunnen zetten in het afstoten van de Terp, de Kapelkerk en ’t Trefpunt. Om na het sluiten of afstoten van ‘t Trefpunt een eigen plek te houden in de oude sectie Oost (nu samengegaan met de secties Oudorp en West in sectie Zuid), wordt er aldaar in 2015 gezocht naar een kleinschalige wijkaccommodatie. Kortom: er staat komend jaar veel te gebeuren.

In 2014 zijn zo’n 250 gemeenteleden overgestapt op het digitaal aanleveren van hun toezegging. Het scheelt in de toekomst veel werk als de verwerking zo veel mogelijk digitaal kan geschieden, zoals: geen enveloppen meer klaar maken, niet meer verdelen over de secties, niet meer verspreiden naar de coördinatoren, niet meer verspreiden naar de lopers, niet meer hoeven rondbrengen en ophalen, enz. Dit alles kan dan bijna met “één druk op de knop”.
Wilt u zich hiervoor ook aanmelden? Dat kan via het kerkelijk bureau. Voor 2015 krijgt u dan uw toezeggingsformulier nog op de gebruikelijke manier maar voor 2016 zult u digitaal aangeschreven worden.
Heeft u geen computer? Maakt u zich dan geen zorgen. Het blijft altijd mogelijk uw toezegging te doen op de aloude manier, dus via het toezeggingsformulier.

Nu alvast dank aan de sectiecoördinatoren en alle lopers die er voor zorgen dat de enveloppen met de toezeggingsformulieren bij u bezorgd en weer opgehaald worden. Laat u hen niet in de kou staan? En natuurlijk veel dank aan Addy de Feijter en Sjoerd Munniks van het kerkelijk bureau, die heel veel werk verzetten om dit alles geregeld te krijgen.

Bij voorbaat danken wij u heel hartelijk voor uw toezegging.
Wij wensen u goede kerstdagen en een gezegend 2015.
Met vriendelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters,
Marijke Hoetmer, voorzitter