hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Herinrichting Immanuëlkerk

Na een periode van het uitproberen/ervaren van drie verschillende proefopstellingen in de kerkzaal heeft de commissie “herinrichting kerkzaal Immanuëlkerk” besloten om verder te gaan met één van deze opstellingen.
Maar voordat ik u daarover verder zal informeren wil ik eerst nog iets anders kwijt. Wij, leden van de commissie, zijn verheugd dat Alkmaar Noord weer een eigen predikante heeft en dat zij o.a. zitting heeft genomen in onze commissie. Het is van wezenlijk belang dat een voorganger direct betrokken is bij de ontwikkelingen van dit soort projecten. Om die reden maakte ds. Jan Willem Stam vanaf het allereerste begin deel uit van deze commissie. Bijkomende voordeel is natuurlijk dat Sibilla Verhagen een technische achtergrond heeft waarin zij zich o.a. bezighield met de totale inrichting van grotere ruimtes. Een kennis en ervaring waar wij graag gebruik van willen maken.

Nu weer terug naar de proefopstellingen en de gehouden enquêtes.
In drie periodes van drie weken konden gemeenteleden ervaren hoe het is om de eredienst vanuit verschillende hoeken en plaatsen van de kerkzaal mee te beleven. Drie proefopstellingen waarvan twee in de lengterichting van de kerkzaal en één in de breedte. Het was mogelijk om via een enquêteformulier ervaringen en op- of aanmerkingen kenbaar te maken.
In totaal werden 140 van dergelijke formulieren ingevuld. Een hoeveelheid waar de commissie blij mee was. Het merendeel gaf te kennen dat zij de uiteindelijke keuze overlieten aan de commissie. Ruim 20 gemeenteleden kozen voor het lengtemodel en zo'n 40 voor het “breedtemodel”.
Bij de start van dit project heeft de commissie aangegeven dat de mening van de gemeenteleden zwaar zou wegen. Om die reden is er op democratische wijze voor gekozen om verder te gaan aan de hand van het “breedtemodel” (zie foto)
Dit model is eigenlijk een voortzetting van de bestaande situatie zij het dat er toch wel het e.e.a. zal veranderen. Het meest opvallende zijn de veranderingen aan het liturgisch centrum. Vooral het model, de afmeting en de indeling zullen duidelijk verschillen van de huidige situatie. Daarnaast zal het centrum enkele meters opschuiven in de richting van het orgel waardoor het meer symmetrisch in de kerkzaal komt te staan. Een groep binnen de commissie is op dit moment druk bezig met het verder uitwerken van deze plannen. Datzelfde geldt voor de kleurstelling in de kerkzaal.
Daarnaast zal de commissie in de aankomende maanden een groot aantal onderwerpen onder de loep nemen zoals bijv. verlichting, geluid en beamers, verwarming/luchtcirculatie, meubilair etc.
Nog voldoende werk voor de commissieleden. Wij hopen volgend jaar een definitief plan en een begroting aan de kerkenraad aan te kunnen bieden. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkeling.

Namens de commissie herinrichting kerkzaal Immanuëlkerk
Hielke Vogelzang