hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - januari 2015

Aan het eind van de kerkdienst ontvingen we zoals gebruikelijk de zegen. Terug naar huis fietsend kwam deze gedachte op: gelukkig is er voor de ontvangen zegen geen “houdbaarheidsdatum”, geen vermelding van “houdbaar tot” of “te gebruiken voor”. Stel je voor dat de zegen maar een week zou gelden en dat je de volgende zondag niet naar de kerk komt omdat je verhinderd bent, of omdat je een andere reden hebt om niet te gaan. Trouwens, waarvoor en voor wie is die zegen bedoeld? Alleen voor jezelf of ook voor je huisgenoten? Of ook nog voor anderen? Hoe dan ook: wij zijn gezegende mensen!

Op 8 december kwam de Kerkenraad bijeen.

 Dat was al snel na de vorige vergadering, maar nodig omdat de begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen goedgekeurd moesten worden.
De vergadering begon met een bezinning. We bespraken in kleine groepjes de brief van Arjan Plaisier (scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland), gericht aan de aparte groepen ambtsdragers. De bedoeling is om later een reactie aan dr. Plaisier te sturen, want daar heeft hij om gevraagd. (Wie geïnteresseerd is in de brief van dr. Plaisier kan op de landelijke website van de PKN terecht. Daar staan nog meer brieven van hem, bijvoorbeeld ook aan de hele gemeente.)
De goedkeuring van de begrotingen was snel klaar.
We hebben ook nog informatief gesproken over de datum van de laatste dienst in de Trefpuntkerk. Er werden zeker drie mogelijkheden genoemd: de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de laatste zondag van het kalenderjaar of halverwege januari 2016. Dit zal de komende tijd verder worden doordacht, eerst binnen Oost.
In de rondvraag was er nog aandacht voor het gevonden babylijkje in de Rekerhout. En wat wij als protestantse gemeente zouden kunnen betekenen bij de stille tocht en de verdere (rouw-)verwerking.

Tot slot wens ik u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!
Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.