hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - februari 2015

Een open deur: de onderlinge band en participatie in elkaars wel en wee zijn belangrijk voor ons gemeenteleven. Dat wisten we eigenlijk al, maar het is goed om dat zo nu en dan nog ‘s tot ons door te laten dringen.

Op 15 januari kwam de Kleine Kerkenraad bijeen.
De aanwezige ambtsdragers meldden dat ze door willen gaan met hun werk als afgevaardigde van een taakgroep in de Kleine Kerkenraad. Op de eerstvolgende grote kerkenraadsvergadering zal dan ook voorgesteld worden hen te herkiezen. Ook de leden van het moderamen gaven aan beschikbaar te zijn voor de voortzetting van taak.

De Kleine Kerkenraad ging natuurlijk (en van harte) akkoord met een doopaanvraag op 15 februari in de Immanuëlkerk.
In het rondje “langs de velden” kon iedereen de andere aanwezigen informatie geven, over wat is er gedaan en wat staat er gepland.
De Taakgroep Communicatie: een folder gemaakt voor de nieuw-ingekomenen; kijken naar alle communicatielijnen; nagaan of een e-kalender met alle vergaderingen e.d. opgesteld kan worden.
De Taakgroep Kerk naar Buiten: geslaagde kerstwandeling, kinderkerstfeest en kerstnachtdienst; the Passion; Gospelnight; kerkennacht.
De Taakgroep Eredienst: startdag vlak na de zomer of gemeentedag in oktober; in Noord en Zuid apart of juist samen; bekijken of er volgend jaar een gemeentedag georganiseerd kan worden op de zondag van bevestiging van nieuwe ambtsdragers.
Taakgroep Pastoraat: de agapémaaltijd in november werd hoofdzakelijk bezocht door mensen uit West; de kerstkrant bij het kerstnummer van Samen Verder heeft geen reacties opgeleverd.
Taakgroep Jeugd&Jongeren: de JOP-medewerker Alexander Noordijk is sinds 1 december (zeer enthousiast) aan het werk; na het kerstdiner in Delta ging de jeugd gezamenlijk naar de kerk; druk met activiteiten voor geldwerving voor de reis naar India.
College van Diakenen: vergaderd over Stille Hulp; een van de twee nieuwe diakenen wordt penningmeester.
College van Kerkrentmeesters: de begroting was een grote klus; nu actie Kerkbalans; uitvoering van het gebouwenbesluit.
Het Ministerie (predikanten en kerkelijk werkers): is compleet na de komst van Sibilla Verhagen; vergaderd over het beleidsplan, preekrooster; eventuele pioniersplek of keuze voor revitalisatie.

Op 29 januari vond het gesprek plaats van de predikanten met de nieuw te bevestigen ambtsdragers en met hen die herbevestigd worden. Ook het moderamen was aanwezig. De nieuwe ambtsdragers werd gevraagd “wat verwacht je / waar hoop je op / wat heb je nodig?” Hun antwoorden zijn van belang voor ons allen: ”ik wil het geloof delen met anderen”, “ik heb behoefte aan steun van alle ambtsdragers en van de gemeente”, “ik hoop op vertrouwen van anderen”, “ik wil werken aan en voor de gemeente”. Laten we allen hen steun verlenen: in gebeden, in woorden, in gedachten, in daden.

Tot slot wens ik u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.