hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - maart 2015

Een aansporing/advies/opdracht van de psalmdichter over de lofzang. We zongen lied 107: “Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat! Houd dan de lofzang gaande voor God die leven laat.”

Op 16 februari kwam de kerkenraad bijeen.
JOP-medewerker Alexander Noordijk is sinds december aan onze gemeente verbonden. Wij hadden hem gevraagd voor de bezinning. Hij vertelde ons over jeugdwerk-in-het-algemeen en over Alkmaars jeugdwerk in het bijzonder.

 Alexander is een zeer enthousiaste persoon, die allerlei mogelijkheden ziet om bij ons het jeugdwerk te continueren, te verstevigen, te verbeteren en uit te breiden. Uitspraken van hem, die tevens nadenkers voor ons zijn: “Willen we de jongeren bij de les houden en uitdagen, dan zullen we vorm en inhoud van de boodschap moeten durven veranderen” en “Door hen in het jongerenwerk en bij taken in de kerk te betrekken, worden de jongeren mede-verantwoordelijk, ook voor hun eigen toko”.

In deze kerkenraadsvergadering werden de leden van de Kleine Kerkenraad herkozen. Ook de leden van het moderamen werden allen met algehele instemming herkozen.
Er waren ook nog twee voorgenomen besluiten te nemen: over het Beleidsplan en over de datum van de laatste dienst in de Trefpuntkerk. Beide zaken komen op de gemeenteavond op 5 maart aan de orde. En daarna neemt de kerkenraad op 23 april het besluit.
Verscheidene kerkenraadsleden gingen nader in op het concept-beleidsplan. Na enkele toegezegde wijzigingen ging iedereen akkoord met het concept.
Over de laatste dienst in de Trefpuntkerk was door de kerkenraad al eerder opgemerkt, dat de gemeenteleden in Oost hierin de belangrijkste stem hebben. Door het wijkoverleg in Oost werd gekozen voor de datum van 17 januari 2016. Dat werd deze avond met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen door de kerkenraad overgenomen.
(Omdat de inleverdatum voor de kopij van Samen Verder daags na de gemeenteavond is, zal het verslag daarvan wel moeten wachten tot het volgende nummer.)

Tot slot wens ik u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.