hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - augustus 2015

Ik eindigde voor de vakantie met “Op bergen en in dalen…” Voor ons bleven die bergen en dalen beperkt tot de heuvels in Zuid Limburg en het platte land van Friesland; dat was voldoende. Een enkele greep:
In het vroege voorjaar, toen het eens goed had gesneeuwd, waren we enkele dagen in Friesland. Wat een stilte riep dat op, ook visueel.
Wat later waren we enkele dagen in Ouddorp, niet hier, maar daar, nog net in Zuid Holland. Door het oude centrum lopend voel je nog de sfeer van hersteld-hervormd en oud-gereformeerd.

 Enkele weken later lees je in de krant over een zeer bizar ongeval met dodelijke afloop in dat dorp en je vraagt je alsnog af hoe zo’n gemeenschap daarop zou reageren.

Bij die trip deden we ook Den Briel aan. Het Historisch Museum is grotendeels gewijd aan de Tachtigjarige oorlog, hoe kan het anders. Op deze leeftijd kijk je wat anders, minder heroïsch, tegen de verhalen aan dan vroeger tijdens de geschiedenisles op school: mensen waren toen ook geen lieverdjes, ook de protestanten niet.
In de zomer waren we een paar dagen in Zuid Limburg. 

We bezochten ergens een kerk waar een levendige geest uit straalde, althans zo leek het. Thuisgekomen zoek ik nog wel eens wat op en las er over: In februari 2015 is door de parochie toestemming gevraagd het kerkgebouw te sluiten…Tussendoor was het meer dan leuk en boeiend om bijna dagelijks de verslagen van onze jeugd op hun diaconale reis naar India te lezen. Er is goed werk verricht en een schat aan ervaring opgedaan.

Wat ook in de zomer gebeurde: op 14 juli jl werd onze kerkenraad door het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen in Noord-Holland (het RCBBG) gemeld dat een lid van onze gemeente aldaar bezwaar heeft ingediend tegen het kerkenraadsbesluit tot vaststelling van het Beleidsplan PGA 2015-2019. Op 4 augustus volgden de definitieve stukken. De kerkenraad wordt in de gelegenheid gesteld binnen 30 dagen een verweerschrift in te dienen. Een eventuele hoorzitting zal plaatsvinden op 5 oktober as.

Dit betekent dat we, hangende deze zaak, even niet verder gaan met de toegezegde aanpassingen aan het beleidsplan. Veel belangrijker is nu dat in de komende maanden, in de doorgaande ontwikkeling van de PGA, de sectieteams goed worden neergezet.
Zo wens ik ons allen een hoopvol en vruchtbaar nieuw kerkelijk seizoen.

Cor Docter