hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Stappen in de uitvoering van het gebouwenbesluit

gebouwenbesluitHalf september 2015 is de koopovereenkomst getekend door de PGA voor vervreemding van de Terp. De koper is Boei, Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed, waar het CvK vanaf januari 2015 mee in gesprek is. Boei was geïnteresseerd in de Terp mits er een groep mensen zou zijn die zich voor de exploitatie van het gebouw zouden gaan inzetten. Die groep was en is er: de initiatiefgroep tot behoud van de Terp, bestaande uit leden van de PGA en gesteund door veel betrokkenen uit het dorp, wat resulteert in een breed draagvlak.


Veel gesprekken zijn gevoerd, tussen CvK en Boei, tussen Boei en de initiatiefgroep, tussen het CvK en de initiatiefgroep en tussen het CvK en de gemeente Alkmaar over het eigendom van de toren.
Resultaat van al die besprekingen was: overeenstemming over de bruidsschat van de PGA voor het gebouw; overeenstemming met de gemeente Alkmaar over een bruidsschat voor de toren; overeenstemming over een contract tussen Boei en de initiatiefgroep en overeenstemming tussen het CvK en de initiatiefgroep over het gebruik van de Wijkplaats in combinatie met verhuur van de Terp. Wat betreft de Wijkplaats: deze blijft beschikbaar als kleinschalige wijkaccommodatie en blijft eigendom van de Protestantse Gemeente Alkmaar.
De akte van levering zal nog even op zich laten wachten. Boei behoudt zich het recht voor om van de koop af te zien als er geen subsidie wordt verkregen van de provincie én het niet lukt om de BRIM-gelden van de PGA en van de gemeente over te zetten naar Boei (hierover beslist uiteindelijk het RCE = Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) én de bruidsschat van de gemeente niet uitbetaald zou worden. Als dus echt alles tegen zit, wil Boei de mogelijkheid houden de koopovereenkomst te ontbinden. Zowel Boei als het CvK doen het uiterste om dit scenario te voorkomen.

Wat betreft de Kapelkerk kan ik u mededelen dat de Stichting tot Behoud Monumentale Kerken afgelopen zomer een haalbaarheidsonderzoek heeft laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zijn eind augustus besproken in het bestuur van de Stichting. Er worden nog twee vervolgonderzoeken uitgevoerd waarvan de resultaten uiterlijk in november bekend moeten zijn. Daarna zal de Stichting een besluit nemen en horen wij of zij daadwerkelijk de Kapelkerk willen overnemen.
Ook zijn er gesprekken gevoerd met de stichting in oprichting Kapelkerk in de stad, gevormd door een aantal PGA-leden, zeer gemotiveerd om de Kapelkerk te behouden. Wij hebben hen aangegeven eerst het besluit van de Stichting tot Behoud af te wachten alvorens hun plan tot exploitatie van de Kapelkerk verder te bespreken.

In de Vrijheidskerk wordt sinds de zomer hard gewerkt om alle opknap- c.q. renovatieplannen te verwezenlijken. Binnen in het kerkgebouw is het meeste gereed op een aantal laatste punten na. Nu is men bezig het bijgebouw om te vormen tot het kerkelijk bureau. In de loop van oktober zal de verhuizing hiervan plaatsvinden.

Met betrekking tot het afstoten van de Trefpunt worden eerste overleggen gevoerd.

De herinrichtingsplannen van de Immanuëlkerk, opgesteld door een commissie, zijn besproken met de beheerscommissie van de Blije Mare. De PGA heeft inmiddels haar akkoord gegeven op deze plannen; van de Rooms Katholieke zijde moet nog officieel toestemming verkregen worden. Hierover zult u nader geïnformeerd worden.

Namens het CvK,
Marijke Hoetmer,
voorzitter