hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - oktober 2015

voorzitterHoe gaat het verder met de kerk?
Een vraag die velen zich stellen, landelijk en lokaal, ook binnen de PKN en de PGA. Lokaal zitten we op hoofdlijnen aardig op de rit, maar daartussendoor zijn ook geluiden van bezorgdheid en ontevredenheid te horen. Alles is niet even leuk. Natuurlijk is het nodig om daarbij hoofd- en bijzaken te onderscheiden en als kerk mogen we daarin niet teveel een bedrijf worden. Toch moet er nog zoveel gedaan en er zijn veel onderwerpen die in de kerkenraad behandeld moeten worden. Deze komen via een strakke agenda weliswaar alle aan bod, maar ruimte voor brede discussies over meer is er amper. Ooit zullen rustiger tijden komen.

Op veel gebieden is er ontwikkeling.
In het gebouwenbesluit worden uitvoerende stappen gezet, zie een artikel van het CvK elders in dit blad. De sectieteams krijgen vorm, dit heeft weer een gunstige invloed op de omvang van de kerkenraad. In het kerk-naar-buitenzijn wordt serieus een pioniersplek overwogen, daarover t.z.t. meer vanuit de Taakgroep Kerk naar Buiten.
De laatste zondag in de Trefpuntkerk komt er aan. De gezamenlijke ambtsdragers van Oost en Oudorp zijn bezig hier naar toe te werken en er invulling aan te geven. Voor hen die vanuit Oudorp in de Trefpuntkerk een tijdelijk onderdak hebben gezocht en gevonden, wordt het weer een afscheid. Het wordt een normale dienst van, voor en door de eigen bezetting, met een nazit voor een terugblik via een fotoalbum en een aandenken. In het volgende nummer zal ik wat meer schrijven over de invulling. Bij het volgende SV nummer wordt een bijlage van het CvD gevoegd waarop de leden uit Oost en Oudorp kunnen aangeven wat hun wensen en behoeften zijn op het gebied van autodienst en kerktelefoon. Dit is een herhaling van de enquête die destijds in Oudorp is uitgezet.
Na de verhuizing van het Kerkelijk Bureau, medio oktober, verhuist Marja Lit vooralsnog naar deze ruimte. Zo blijft zij op een vertrouwd en bekend adres, met meer ruimte voor het houden van vergaderingen en kringenwerk.

En dan de wereld om ons heen. Vol afschuw, zorg en wanhoop zien we het ontstaan en het niet kunnen oplossen van een vluchtelingenprobleem. Welk probleem zal hier niet bij verbleken? Binnen moderamen en kerkenraad hebben we afgesproken dat de coördinatie van mogelijkheden en ideeën naar en vanuit de PGA bij de diaconie, het CvD, ligt. Dus wanneer iemand denkt dat de PGA op enige manier iets kan betekenen kunt u dat melden bij de diakenen. Het CvD heeft intensief contact met het COA.

Cor Docter