hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - november 2015

voorzitterEr zijn de laatste tijd nogal wat geschriften verschenen over de toekomst van de PKN, onder meer als reacties op uitgezette enquêtes. Bekendste zijn wel de enquête Kerk 2025 en de nota Kerk 2025: Waar een woord is, is een weg.
Centraal staat de term back to basics, terug naar de basis, naar de kern, zonder overtollige ballast. Wat is onze agenda, hoe ziet onze organisatie er uit, is alles nog hanteerbaar in de huidige tijd ? En wat is onze toekomstverwachting? Terechte vragen, waarop handreikingen worden geboden en soms antwoorden worden gegeven; waarbij ook wordt onderkend dat de ene plaats de andere niet is en dat de ene situatie de andere niet is. De kerk is niet meer zoals het was: grootschalig maar o zo onpersoonlijk. We zijn kleiner geworden; daarmee ook herkenbaarder en persoonlijker. Met achter de schermen nog meer de behoefte aan de zorg voor elkaar, het omzien naar elkaar.
Belangrijk bij dit alles is de hoofdzaken en de bijzaken te onderscheiden en eerst de hoofdzaken op orde te hebben. Voor mij zijn dat: evenwicht in de financiële balans, een werkbare organisatie, voldoende kerk zijn voor ons zelf en derden en voldoende pastorale zorg en aandacht voor allen die dat nodig hebben.
In de efficiency van de organisatie heeft de PGA een stap gezet met de vorming van sectieteams; deze krijgen nu vorm. Tijdens dit schrijven is het moderamen druk bezig met het uitzoeken van de benodigde bezetting aan beroepskrachten voor de korte en middellange termijn.
Tenslotte kom ik nog terug op de asielzoekers. Lokaal in Alkmaar wordt duidelijker wat de burgerlijke gemeente voorstaat. Binnen moderamen en kerkenraad hebben we afgesproken dat de coördinatie van mogelijkheden en ideeën naar en vanuit de PGA bij de diaconie, het CvD, ligt. Dus wanneer iemand denkt dat de PGA op enige manier iets kan betekenen kunt u dat melden bij de diakenen. Het CvD heeft intensief contact met het COA. Waar we in het beleidsplan zeggen er ook te willen zijn voor derden, komt dat er nu op aan.
Cor Docter