hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - januari 2016

voorzitterOm te beginnen wens ik u allen een goed jaar toe, onder Gods zegen.
Dat zal niet voor iedereen even meevallen, 2016 wordt een jaar van enkele moeilijke uitvoeringen. De laatste dienst in het Trefpunt is aanstaande, dat zal zwaar vallen; net zoals - twee jaar geleden al weer - de laatste dienst in De Terp zwaar viel. We mogen er op vertrouwen dat ook dit een dienst zal zijn onder Gods nabijheid en dat er nadien weer toekomst is. Zo is er toekomst in Noord en Zuid, bij beide op eigen wijze. Moge het daar een vruchtbaar jaar worden, waar de PGA weer tekenen van voortgang en herstel ziet. God, zegen ons, dat we thuis zijn bij U.

 

Zoals eerder vermeld is er inmiddels een intentieverklaring van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar met betrekking tot overname van de Kapelkerk. Indien dat laatste definitief gaat lukken zijn onze beide monumentale gebouwen behouden voor stad en nageslacht, blijven ze toegankelijk voor het publiek, waarbij ook het huidige gebruik maximaal overeind kan blijven. Besprekingen met betrokken partijen zullen medio januari hun vervolg hebben.

Inmiddels heeft de Stichting Vrienden van de Kapelkerk zich ook weer in de race gesteld.
De eerste mededeling hierover viel intern zeer ongelukkig net niet samen met de gemeenteavond over de begrotingen. Dit geeft weer van alles te denken over slechte communicatie en wat dies meer zij. Het onderwerp doet nogal wat stof opwaaien, teveel wordt afgeschilderd dat er weer een Godshuis aan verloedering wordt prijsgegeven. Het moet duidelijk zijn dat primair het doel is dat de monumentale gebouwen behouden blijven en breder opengesteld kunnen worden.