hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

De laatste dienst in de Trefpuntkerk

trefpunten het traject ernaartoe – vervolg.

De laatste dienst in de Trefpuntkerk zal worden gehouden op 17 jan 2016. Het kan zijn dat u net voor die datum dit nummer in huis hebt. Alle voorbereidingen zijn getroffen, de liturgie is gereed, alle taken zijn verdeeld. Na de dienst zullen enkele belangrijke onderdelen worden uitgedragen, denk daarbij aan de paaskaars, de kanselbijbel, de gedachtenisstenen en de kindernevendienstkaars. Bij het verlaten van de kerkzaal ligt een aandenken klaar; hierbij zullen de leden in de verzorgingstehuizen niet worden vergeten.


Na de dienst drinken we koffie/thee/ranja in de hal en de groene zaal en hebben we tijd om na te praten. Dit wordt rond het middaguur afgesloten met soep en een broodje.
Er is een mooi fotoboek samengesteld ter herinnering aan dit kerkgebouw en wat daarin gebeurde. Vanaf 3 januari liggen enkele exemplaren ter inzage in de hal van de kerk. U kunt tot 15 februari 2016 een exemplaar bestellen door € 20,- over te maken op nummer NL12 INGB 0001 4520 88 ten name van M. de Bruin, Brouwerstraat 22, 1814 HZ Alkmaar. Het boek wordt binnen de stadsgrenzen thuis bezorgd, vergeet dus niet bij de bestelling goed uw naam en adres te vermelden. Voor verzending buiten Alkmaar graag € 4,95 extra overmaken voor portokosten.
De enquête van het CvD heeft een respons gehad van ca 10 %. Elders zal wat meer over de uitslag staan. Van de zijde van de Evangelisch Lutherse Gemeente is de vraag gesteld waarom zij niet voorkomt in het rijtje van mogelijkheden. Er zijn meer kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen in de binnenstad, maar de ELG staat toch wel het dichtst bij ons: haar deur op Oudegracht 187 staat open. Ik hoop en wens dat ieder een goed geestelijk onderdak zal weten te vinden en dat dit niet het einde van een geestelijke betrokkenheid inhoudt. Het ‘ergens’ is belangrijker dan het ‘waar’.

Cor Docter