hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de Scriba - februari 2016

kerkenraadNog een ambtsdrager! Nu kunnen we twee jonge gemeenteleden in de kerkenraad krijgen. De gemiddelde leeftijd van alle ambtsdragers bij elkaar gaat meteen jaren omlaag! Het spreekwoord zegt het al: als er één schaap over de dam is, volgen er meer…

Op 28 januari kwam de Kleine Kerkenraad bijeen:

  • We konden de aanstaande ouderling verwelkomen, die de Taakgroep Kerk naar Buiten zal vertegenwoordigen in de Kleine Kerkenraad
  • Het moderamen deelde mee, dat met vreugde ingestemd is met een aangevraagde doop.
  • Het College van Diakenen is de laatste tijd druk bezig met fietsen voor asielzoekers, de komst van vluchtelingen, de paaspakkettenactie van het ISBA. Ook wordt er gepraat over het meer activeren van de gemeente.
  • Het ministerie van beroepskrachten heeft zich gebogen over aandacht voor Israël, de zomerdiensten met de Evangelisch Lutherse Kerk.
  • Het College van Kerkrentmeesters is naast alles rond de gebouwen ook nog druk met de Actie Kerkbalans.
  • De Taakgroep Kerk naar Buiten is niet alleen bezig met evalueren van de drukke decembermaand, maar kijkt ook al weer vooruit. Er is veel te doen
  • De Taakgroep Communicatie werkt aan de elektronische agenda en een gezichtenboek.
  • De Sectieteams Noord en Zuid doen vooral “praktisch” werk: het dagelijkse/wekelijkse reilen en zeilen van de gemeente en de kerkdiensten.

Eind januari meldde het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen dat bij hen is ingediend: de nadere onderbouwing van het beroepschrift van een gemeentelid tegen de uitspraak van het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen. Dit laatstgenoemde college had op 18 november het bezwaar tegen de vaststelling van het Beleidsplan 2015-2019 ongegrond verklaard.

Op 10 februari hebben we een extra kerkenraadsvergadering gepland. Het is de bedoeling dat de ambtsdragers dan informatie ontvangen over de concept-koopovereenkomst van de Kapelkerk aan de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar. Tevens is, op hun eigen verzoek, de Stichting Vrienden van de Kapelkerk uitgenodigd om toelichting te geven over hun plannen met de Kapelkerk en vragen te beantwoorden, opdat alle kerkenraadsleden goed geïnformeerd zijn.
Op de kerkenraadsvergadering van 22 februari wordt aan de kerkenraad gevraagd akkoord te gaan met het voorstel van het CvK: de verkoop van de Kapelkerk aan de Stichting tot Behoud.

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.