hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - maart 2016

voorzitterVroeger ‘op school’ heb ik het nodige moeten leren, waaronder ook iets over de klassieke Griekse en Romeinse toneelspelen. Vaak liep men volledig vast in het verhaal en leek er geen uitweg met goede afloop meer mogelijk. Er werd dan een ‘deus ex machina’ (Latijn: god uit een machine) opgevoerd om het verhaal op bovennatuurlijke wijze tot een oplossing te brengen.
Hier moest ik wel even aan terugdenken bij de ontknoping van alle perikelen rond de verkoop van de Kapelkerk. Het werd wel heel spannend allemaal. Op een laat moment meldde de GKV zich om toch deze kerk over te nemen en in zeer korte tijd moest heel veel worden geregeld. Gelukkig kon dat allemaal nog net, alle dank daar voor aan ons CvK.


Terugkijkend naar het gebouwenbesluit zijn we een niveau hoger uitgekomen; onze eerste optie voor de aangewezen gebouwen was en is: verkopen aan een ander kerkgenootschap. Dat is nu ten volle gelukt, waarbij dat andere kerkgenootschap -de GKV- er een is dat heel dicht bij ons staat. 'Het blijft in de familie' zou je kunnen zeggen, een doorgaande lijn wordt voortgezet, dank zij een ingreep van Boven. Ik weet wel zeker dat alle partijen binnen beide kerken hier heel blij mee zijn.
Hopelijk kunnen we hiermee de onrust achter ons laten en overgaan tot een periode van rust en ontwikkeling binnen de PGA.
Binnen die rust, ook binnen de rust en stilte van de 40 dagentijd liggen nu eerst Passie en Pasen voor ons. Een periode van inkeer en bezinning, gevolgd door de vreugde van Pasen.
Maar nu eerst rust.

Cor Docter