hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Uit de ARK - april 2016

arkDe Alkmaarse Raad van Kerken kwam op 15 maart 2016 bij elkaar en wij informeren u graag over wat daar aan de orde kwam.
Het vluchtelingenproject “Open Huis in de Vrijheidskerk” nam een groot deel van de tijd in beslag. Er is besloten het gebouw open te stellen op maandag t/m vrijdag van 14 – 16 uur. De Vrijheidskerk is dan niet alleen een gastvrije plek voor de bewoners van de AZC’s, maar is ook bedoeld als “Voorportaal” voor alle kerken in Alkmaar waar bekend gemaakt kan worden welke activiteiten er in en door die kerken worden georganiseerd.

Voor het dekken van de kosten die het Open Huis met zich meebrengen wordt fondsen gezocht. Een bijdrage van (de diaconieën van) de kerken en geloofsgemeenschappen is daarbij uiterst belangrijk. De ARK heeft zich garant gesteld voor de kosten van de eerste maand van de openstelling. Het project kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende vrijwilligers zijn. Er is een folder ontwikkeld die op ruime schaal wordt verspreid en waarmee men zich kan opgeven.

Het programma voor de Feestweek van de Oecumene 2016 (Pinksterzondag 15 mei t/m zondag 22 mei) is in grote lijnen klaar. Het wordt weer een week waarin verschillen geen rol spelen maar juist de verbindingen naar voren komen. In april komt een boekje beschikbaar waarin alle activiteiten opgenomen zijn.
Twee jongerenwerkers van Youth for Christ hebben op deze vergadering uitleg gegeven over hun werk voor The Mall van Youth for Christ in Koedijk en in de Daalmeer. Het is buurt- en straatwerk waarmee, via projecten, veel jongeren worden bereikt. Men wil graag in de afzonderlijke kerken komen vertellen over dit werk.
Tot slot de evaluatie van de Volkskerstzang 2015, ook al is dat al weer enige tijd geleden. De evaluatie viel positief uit. Het is elk jaar weer verrassend hoeveel mensen (ongeveer 750) er naar dit evenement komen.

Ria de Rijke, secretaris ARK