hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - april 2016

kerkenraadOp het moment van schrijven is het de Stille Week voor Pasen. Een groot contrast met het “stille” van deze week: de aanslagen in Brussel, de voortdurende crisis voor de vluchtelingen, de niet-aflatende oorlogssituatie in veel landen.
In de dienst op Witte Donderdag werd natuurlijk gesproken over de uittocht uit Egypte en de daaraan voorafgaande Pesachmaaltijd. Dominee Sibilla vertelde de kinderen over die laatste haastige maaltijd: misschien wel pijn in je buik van het te snel eten of van de spanning, misschien moet je vannacht wel doorlopen, maar gelukkig zijn papa en mama vlak bij je…


Wat moet die exodus een mega logistieke operatie zijn geweest: een miljoen of meer mensen, met hun vee. Hoe krijg je die geordend op reis? Met welk tempo lopen de volwassenen, de kinderen, maar ook de dieren en hun jongen? Dat moet toch eigenlijk wel weken of maanden lang geduurd hebben voordat ze allemaal Egypte uit waren. En daarna nog 40 jaar lang zwerven, ronddolen in de woestijn tot tenslotte het beloofde land bereikt werd….
De gedachtensprong naar de ontelbare vluchtelingen van nu was niet zo groot. Binnenkort kunnen wij ook een bijdrage leveren aan hun opvang. De Alkmaarse Raad van Kerken heeft actie gevoerd om vrijwilligers te vinden, voor één of meerdere middagen per week, in de Vrijheidskerk.
Op 20 maart werd Joke van den Bos bevestigd als diaken, met de bedoeling dat zij het voorzitterschap van het College van Diakenen op zich neemt. Op 1 mei wordt Marinke van der Graaf bevestigd als ouderling (Taakgroep Jeugd&Jongeren). Jessica Otto wordt in dezelfde viering als diaken bevestigd (Taakgroep Kerk naar Buiten). We zijn blij met deze drie nieuwe ambtsdragers en wensen hen een fijne, vruchtbare tijd toe.
Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.