hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - mei 2016

voorzitterHet pastoraat… ligt op straat. Ik bedoel dat voor ieder die wat wil en daarbij oren en ogen openhoudt er altijd wat te doen is. Ieder gemeentelid heeft pastorale gevoelens, immers de zorg voor de ander, het omzien naar elkaar in de naam van Christus is een aangeboren onderdeel van de kerk. Pastoraat is een kerntaak van het gemeentezijn en een pijler van de kerk.
Lange tijd was de zorg gericht op het geestelijk vlak, tegenwoordig komt daar door toenemende armoede en oplopende schulden meer en meer de zorg voor het materiële bij; pastoraat en diaconaat kunnen goed samengaan.

In sommige plaatsen heeft men deze handen reeds ineengeslagen. Pastorale zorg en diaconale steun worden gecombineerd verleend aan doelgroepen. Dit kan ook gelden bij de buitenstaanders die op ons pad komen.
In de beginjaren van de kerk vormde armenzorg de hoofdmoot. Laurentius, in Alkmaar geen onbekende naam, was diaken in Rome en zei tegen de keizer: Zie, hier zijn de schatten van de kerk, onze schatten zijn onze armen.
Of je veel of weinig met je pastorale gevoelens doet is een andere vraag: velen houden het bij een fijn en veiligstemmend gevoel, anderen maken er veel (vrijwilligers)werk van en enkelen hebben er zelfs hun beroep van gemaakt.
Binnen ons PGA Beleidsplan 2015-2019 onderscheiden we vier niveaus. Pastorale zorg wordt verleend door:
1. de gemeenteleden onderling, het huis-, tuin- en keukenpastoraat; dit gebeurt spontaan, zonder taak of opdracht.
2. de contactpersonen; zij verrichten al dan niet gepland bezoekwerk, binnen een bepaald gebied.
3. de ouderlingen en pastoraal medewerkers; zij behartigen op afroep het pastoraat in lastiger situaties.
4. de predikanten en kerkelijk werkers in het pastoraat; zij behartigen het pastoraat in geval van geloofs- en levensvragen, enz.
Alles is nodig, het spontane vanwege de brede omvang, de veelal onzichtbare goede werken, maar er moet ook georganiseerd, ondersteund en geborgd worden om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. De behoefte aan pastoraat is niet per persoon aan een leeftijdsgrens gekoppeld, maar binnen een vergrijzende gemeente is in het algemeen meer pastorale zorg nodig. Bijkomend is dan dat de behoefte toeneemt, terwijl het vrijwilligersaanbod afneemt. We stellen ons daarop in.

Cor Docter