hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Solidariteitskas?

SK2016Solidariteit: Bewust zijn van saamhorigheid. Kerkelijke gemeenten die voor noodzakelijke grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om de een of andere reden tijdelijk financiële hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten, dus ook vanuit de Protestantse Gemeent Alkmaar; samen dragen, samen delen. 

 

Wat doen we samen?

Vanuit de Solidariteitskas wordt geïnvesteerd in gemeente-overstijgende activiteiten zoals het dovenpastoraat en het pastoraat onder schepelingen.

Bijdragen

Wij vragen van u een bijdrage van € 10 zodat wij aan onze verplichte afdracht kunnen voldoen. Kunnen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Door te geven helpt u daadwerkelijk mee aan het voortbestaan van de gemeenten.
Mooi toch!
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website www.pkn.nl/solidariteitskas of neem contact op met de kerkenraad. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage,

College van Kerkrentmeesters,
Joan Maljaars