hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba

de hand schrijven met balpen 318 34729De kerkenraadsvergadering van 9 mei begon met een bezinning. Dit keer over de toekomst van de kerk. Eigenlijk zijn we daar als kerkenraad altijd mee bezig. Maar wel vaak voor de wat korte termijn. Nu werd er gediscussieerd over de lange termijn:
“de toekomst van de kerk PKN 2025”.
Enkele besproken vragen:
- Wat houdt je geloof levend en wat verwacht je daarvan in de toekomst?
- Hoe ga je om met kritiek op je christelijke levenskeuze?
- Wordt de kerk een geestelijke supermarkt of is er een bindende gemeenschap?


Op de volgende vergadering (30 mei) zal de bezinning ook gaan over de toekomst van de kerk, maar dan vooral gericht op onze eigen gemeente.

Verder was deze avond gevuld met de bespreking van: de Jaarrekeningen 2015 van de kerkrentmeesters en de diaconie, het beleggingsstatuut van het CvK, het redactiestatuut van het kerkblad en de website, het privacyreglement. Er is ook gesproken over een wijziging in de verdeling van de kosten van De Blije Mare, eigendom van de PGA en de Mariaparochie. De aanpassing van de kostenverdeling had te maken met de kosten van de op handen zijnde herinrichting van de Immanuëlkerk. Tot slot was er nog de vraag om een kruis op De Blije Mare te plaatsen.
Over al deze zaken zal de kerkenraadsvergadering van 30 mei een besluit nemen.

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet, namens de kerkenraad:
Willem Meijer, scriba