hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter...

voorzitterHet aangewezen moment om de vrijheid te herdenken ligt al weer een maandje achter ons, maar eigenlijk is het zoiets groots dat we er elke dag even bij stil moeten staan. En toen was er opeens veel gedoe over vrijheid van meningsuiting; wat levert dat op? Het ging veel over beledigen. Vrijheid van meningsuiting is niet zomaar iets, die is er niet om te beledigen. Vaak zijn dat zomaar wat niet-onderbouwde kreten, hier in alle vrijheid geslaakt. Onderscheid tussen kwetsen en je gekwetst voelen, tussen aanstoot geven en aanstoot nemen bestaat dan even niet meer. Wat valt daar nou mee te winnen, wat voegt dat toe aan de oplossing van een probleem? In de vele discussies overheerst het recht op vrije meningsuiting, maar er is ook een recht om beledigd te zijn.
De vrijheid van meningsuiting wordt beschermd in artikel 7 van de Grondwet. In eerste instantie gaat het niet om onderling maar te kunnen zeggen wat je wilt. Nee, die vrijheid betekent dat autoriteiten niet vooraf censuur kunnen uitoefenen. Vrijheid van meningsuiting doet een beroep op normbesef; beledigingen, smaad of laster horen daar niet bij. Het is een kwestie van steeds zelf grenzen stellen.
Je komt dan meer in termen als: je moet niemand iets aandoen wat je zelf ook niet leuk zou vinden. De oudere uitdrukking luidt: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Deze uitdrukking staat nergens letterlijk zo in de bijbel, maar in de bergrede heeft Jezus wel een dergelijke uitspraak gedaan, maar dan in positieve zin: Behandel anderen dus steeds zoals je wilt dat zij jullie behandelen.
Vrijheid is in de Bijbel een belangrijk thema. Al in het Oude Testament maakt God Zichzelf bekend als: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Die lijn wordt doorgetrokken in het Nieuwe Testament, waar Jezus zegt: Als de Zoon u vrijmaakt, zult u echt vrij zijn. Ook in de brieven van Paulus lezen we dat we tot vrijheid geroepen zijn. Geweldige woorden die naast persoonlijke vrijheid ook een verplichting geven om anderen met liefde en gerechtigheid in vrijheid en vrede te laten leven. Alles in de geest van de Geest. Het mooie van het symbool van de vrede en de Heilige Geest is dat een duif geen galblaas heeft: er is geen ruimte om bitterheid te bewaren!
Cor Docter